بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های خرداد 94

همایش ها و کنفرانس های خرداد 94

چهارمین همایش نقش دانشمندان ایرانی – اسلامی در پیشبرد علوم تجربی، خرداد ۹۴

فراخوان مقاله چهارمین همایش نقش دانشمندان ایرانی - اسلامی در پیشبرد علوم تجربی، خرداد ۹۴، وزارت آموزش و پرورش ، اتحادیه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران

برگزار کننده همایش: وزارت آموزش و پرورش ، اتحادیه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران


تاريخ برگزاری همایش: 27 خرداد 1394


ارسال اصل مقالات:  16 خرداد 94
📆 7 خرداد 1394 - ۱۳:۱۶

اولین کنفرانس ملی مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی، خرداد ۹۴

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی، خرداد ۹۴، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول


تاريخ برگزاری همایش: 27 خرداد 1394


ارسال اصل مقالات:  17 خرداد 94
📆 3 خرداد 1394 - ۲۲:۴۵

چهارمین کنگره ملی مهندسی نفت ایران، خرداد ۹۴

فراخوان مقاله چهارمین کنگره ملی مهندسی نفت ایران، خرداد ۹۴، انجمن مهندسی نفت ایران

برگزار کننده همایش: انجمن مهندسی نفت ایران


تاريخ برگزاری همایش: 19 الی 20 خرداد  1394


ارسال اصل مقالات:  30 اردیبهشت 94
📆 24 اردیبهشت 1394 - ۰۰:۰۰

همایش ملی کاربرد فناوری نانو تکنولوژی در شیمی و مهندسی شیمی، خرداد ۹۴

فراخوان مقاله همایش ملی کاربرد فناوری نانو تکنولوژی در شیمی و مهندسی شیمی، خرداد ۹۴، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران


تاريخ برگزاری همایش: 6 و 7 خرداد 1394


ارسال اصل مقالات: 25 اردیبهشت 94
📆 11 اردیبهشت 1394 - ۱۵:۳۵

اولین کنفرانس ملی مدیریت ریسک در زیرساخت ها، خرداد ۹۴

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی مدیریت ریسک در زیرساخت ها، خرداد ۹۴، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی مالک اشتر


تاريخ برگزاری همایش: 5 الی 6 خرداد 1394


ارسال چکیده مقالات: 10 اردیبهشت 94
ارسال اصل مقالات:  27 اردیبهشت 94
📆 2 اردیبهشت 1394 - ۱۲:۴۸

کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر، خرداد ۹۴

فراخوان مقاله کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر، خرداد ۹۴، مجتمع آموزش عالی علمی - کاربردی صنعت آب و برق

برگزار کننده همایش: مجتمع آموزش عالی علمی - کاربردی صنعت آب و برق


تاريخ برگزاری همایش: 9 الی 10 خرداد 1394


ارسال اصل مقالات:  22 اردیبهشت 94
📆 30 فروردین 1394 - ۱۲:۰۹

اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی، خرداد ۹۴

فراخوان مقاله اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی، خرداد ۹۴، دانشگاه اراک

برگزار کننده همایش: دانشگاه اراک


تاريخ برگزاری همایش: 1 خرداد 1394


ارسال چکیده مقالات: 20 اردیبهشت 94
ارسال اصل مقالات:  20 اردیبهشت 94
📆 29 فروردین 1394 - ۲۳:۵۴

دومین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط زیست پایدار، خرداد ۹۴

فراخوان مقاله دومین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط زیست پایدار، خرداد ۹۴

تاريخ برگزاری همایش: 21 خرداد 94


ارسال چکیده مقالات: 10 خرداد 94
ارسال اصل مقالات:  10 خرداد 94
📆 29 فروردین 1394 - ۱۰:۵۱

گردهمایی بین المللی سالانه سیستم های ابعاد پایین، خرداد ۹۴

فراخوان مقاله گردهمایی بین المللی سالانه سیستم های ابعاد پایین، خرداد ۹۴، دانشگاه تبریز

برگزار کننده همایش: دانشگاه تبریز


تاريخ برگزاری همایش: 4 و 5 خرداد 1394


ارسال چکیده مقالات: 15 اردیبهشت 94
📆 17 فروردین 1394 - ۱۳:۵۲

همایش سراسری علمی دانشجویی “پایداری خانواده، تعالی جامعه”، خرداد ۹۴

فراخوان مقاله همایش سراسری علمی دانشجویی پایداری خانواده، تعالی جامعه، خرداد ۹۴، جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س)

برگزار کننده همایش: جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س)


تاريخ برگزاری همایش: هفته اول خرداد 1394


ارسال اصل مقالات:  12 اردیبهشت 94
📆 6 فروردین 1394 - ۱۲:۵۴