بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های خرداد 95

همایش ها و کنفرانس های خرداد 95

کارگاه آموزشی تبلیغات و بازاریابی نوین، خرداد ۹۵

فراخوان مقاله کارگاه آموزشی تبلیغات و بازاریابی نوین، خرداد ۹۵، مجموعه فریان آکادمی

برگزار کننده همایش: مجموعه فریان آکادمی


تاريخ برگزاری همایش: 6 و 7 خرداد 1395


📆 28 اردیبهشت 1395 - ۰۰:۴۱

اولین همایش ملی کرفتو، خرداد ۹۵


برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی سنندج


تاريخ برگزاری همایش: 6 و 7 خرداد 1395


ارسال اصل مقالات:  15 اردیبهشت 95
📆 27 اردیبهشت 1395 - ۲۳:۳۳

سومین همایش ملی مرجعیت علمی، خرداد ۹۵

فراخوان مقاله سومین همایش ملی مرجعیت علمی, خرداد ۹۵، دانشگاه علوم پزشکی آجا

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی آجا


تاريخ برگزاری همایش: 6 خرداد 1395


ارسال اصل مقالات:  31 اردیبهشت 95
📆 26 فروردین 1395 - ۱۰:۴۷

دومین کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر، خرداد ۹۵

فراخوان مقاله دومین کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر، خرداد ۹۵، انجمن مهندسی برق و الکترونیک شاخه غرب با همکاری شاخه دانشجویی

برگزار کننده همایش: انجمن مهندسی برق و الکترونیک شاخه غرب با همکاری شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه کردستان


تاريخ برگزاری همایش: 12 و 13 خرداد 1395


ارسال اصل مقالات:  2 خرداد 95
📆 14 فروردین 1395 - ۱۰:۴۱

دومین همایش ملی برق و کامپیوتر امین، خرداد ۹۵

فراخوان مقاله دومین همایش ملی برق و کامپیوتر امین، خرداد ۹۵، موسسه آموزش عالی امین

برگزار کننده همایش: موسسه آموزش عالی امین


تاريخ برگزاری همایش:  خرداد 1395


ارسال اصل مقالات:  20 اردیبهشت 95
📆 4 فروردین 1395 - ۱۳:۴۳

اولین همایش ملی ادبیات پایداری، خرداد ۹۵

فراخوان مقاله اولین همایش ملی ادبیات پایداری، خرداد ۹۵، دانشگاه گیلان

برگزار کننده همایش: دانشگاه گیلان


تاريخ برگزاری همایش: 6 خرداد 1395


ارسال چکیده مقالات: 20 اردیبهشت 95
ارسال اصل مقالات: 20 اردیبهشت 95
📆 22 اسفند 1394 - ۱۱:۵۱

همایش ملی صلح و گفتگو در اندیشه امام خمینی (ره)، خرداد ۹۵

فراخوان مقاله همایش ملی صلح و گفتگو در اندیشه امام خمینی (ره)، خرداد ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی اراک

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی اراک


تاريخ برگزاری همایش: 10 خرداد 1395


ارسال اصل مقالات:  22 اردیبهشت 95
📆 22 اسفند 1394 - ۱۱:۲۲

سومین کنگره بین المللی فارماکولوژی و علوم دارویی دامپزشکی ( با امتیاز بازآموزی )، خرداد ۹۵

فراخوان مقاله سومین کنگره بین المللی فارماکولوژی و علوم دارویی دامپزشکی ( با امتیاز بازآموزی )، خرداد ۹۵، سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران ، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

برگزار کننده همایش: سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران ، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد


تاريخ برگزاری همایش: 5 الی 7 خرداد 1395


ارسال چکیده مقالات: 15 اسفند 94
ارسال اصل مقالات: 5 اردیبهشت 95 ( در صورت تمایل ) 
📆 7 اسفند 1394 - ۱۱:۵۶

اولین همایش ملی بومی سازی برنامه درسی؛ چیستی و چگونگی، خرداد ۹۵

فراخوان مقاله اولین همایش ملی بومی سازی برنامه درسی؛ چیستی و چگونگی، خرداد ۹۵، دانشگاه علامه طباطبائی

برگزار کننده همایش: دانشگاه علامه طباطبائی


تاريخ برگزاری همایش: 3 خرداد 1395


ارسال چکیده مقالات: 22 اسفند 94
ارسال اصل مقالات:  7 اردیبهشت 95
📆 1 اسفند 1394 - ۱۱:۱۲

همایش ملی تاریخ پزشکی در تمدن اسلام و ایران: بازشناسی تاریخ پزشکی خراسان، خرداد ۹۵

فراخوان مقاله همایش ملی تاریخ پزشکی در تمدن اسلام و ایران: بازشناسی تاریخ پزشکی خراسان، اردیبهشت ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد


تاريخ برگزاری همایش:  5 و 6 خرداد 1395


ارسال اصل مقالات:  31 فروردین 95
📆 26 بهمن 1394 - ۱۲:۲۹