بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشکده علوم قرآنی شاهرود

همایش ها و کنفرانس های دانشکده علوم قرآنی شاهرود

نخستین همایش بین المللی تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث

فراخوان مقاله نخستین همایش بین المللی تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده علوم قرآنی شاهرود

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده علوم قرآنی شاهرود


ارسال اصل مقالات: 31 خرداد 1400
📆 19 دی 1399 - ۰۷:۱۶