بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشکده علوم پزشکی مراغه

همایش ها و کنفرانس های دانشکده علوم پزشکی مراغه

پنجمین کنگره باکتری شناسی پزشکی ایران ( با امتیاز بازآموزی )، مرداد ۹۷

فراخوان مقاله پنجمین کنگره باکتری شناسی پزشکی ایران ( با امتیاز بازآموزی )، مرداد ۹۷، دانشکده علوم پزشکی مراغه ، انجمن علمی باکتری شناسی پزشکی ایران

برگزار کننده همایش: دانشکده علوم پزشکی مراغه ، انجمن علمی باکتری شناسی پزشکی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 24 الی 26 مرداد 1397


ارسال چکیده مقالات: 20 تیر 97
📆 1 فروردین 1397 - ۱۸:۳۸

اولین همایش ملی زئونوزیز با محوریت تب مالت، شهریور ۹۵

فراخوان مقاله اولین همایش ملی زئونوزیز با محوریت تب مالت، تیر ۹۵، دانشکده علوم پزشکی مراغه

برگزار کننده همایش: دانشکده علوم پزشکی مراغه


تاريخ برگزاری همایش:  18 شهریور 1395


ارسال اصل مقالات:  20 مرداد 95
📆 25 اردیبهشت 1395 - ۱۴:۲۰