بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشکده غیردولتی غیرانتفاعی رفاه

همایش ها و کنفرانس های دانشکده غیردولتی غیرانتفاعی رفاه

همایش حقوق خانواده و رسانه، اسفند ۱۴۰۱

فراخوان مقاله همایش حقوق خانواده و رسانه، بهمن ۱۴۰۱، دانشکده غیردولتی غیرانتفاعی رفاه

برگزار کننده همایش: دانشکده غیردولتی غیرانتفاعی رفاه


تاريخ برگزاری همایش:  10 اسفند 1401


ارسال چکیده مقالات: 10 بهمن 1401
ارسال اصل مقالات:  14 بهمن 1401
📆 6 آذر 1401 - ۱۶:۵۴