بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان

همایش ها و کنفرانس های دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان

چهارمین کنفرانس بین المللی زئولیت ایران، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس بین المللی زئولیت ایران، شهریور ۹۶، دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان ، انجمن شیمی ایران

برگزار کننده همایش: دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان ، انجمن شیمی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 1 و 2 شهریور 1396


ارسال چکیده مقالات: 31 خرداد 96
📆 19 مهر 1395 - ۰۰:۴۳