بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه آزاد اسلامی سمنان

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه آزاد اسلامی سمنان

چهارمین کنفرانس ملی مطالعات جدید در کارآفرینی و مدیریت کسب و کار، اسفند ۱۴۰۱

فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس ملی مطالعات جدید در کارآفرینی و مدیریت کسب و کار، اسفند ۱۴۰۱، مرکزتحقیقات کارآفرینی، ایده‌پردازی وتجاری سازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان با همکاری آموزش و پرورش استان سمنان

برگزار کننده همایش: مرکزتحقیقات کارآفرینی، ایده‌پردازی وتجاری سازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان با همکاری آموزش و پرورش استان سمنان


تاريخ برگزاری همایش: 11 اسفند 1401


ارسال چکیده مقالات: 1 آذر 1401
ارسال اصل مقالات: 20 بهمن 1401
📆 26 تیر 1401 - ۱۲:۵۰

سومین کنفرانس ملی مطالعات جدید در کارآفرینی و مدیریت کسب و کار، آبان ۱۴۰۰

فراخوان مقاله سومین کنفرانس ملی مطالعات جدید در کارآفرینی و مدیریت کسب و کار، آبان ۱۴۰۰، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان


تاريخ برگزاری همایش: 19 و 20 آبان 1400


ارسال چکیده مقالات: 25 مهر 1400
ارسال اصل مقالات:  14 آبان 1400
📆 24 مرداد 1400 - ۰۸:۰۶

نخستین همایش ملی مطالعات جدید در کارآفرینی و مدیریت کسب و کار، اسفند ۹۸

فراخوان مقاله نخستین همایش ملی مطالعات جدید در کارآفرینی و مدیریت کسب و کار، آذر ۹۸، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان


تاريخ برگزاری همایش:  14 و 15 اسفند 1398


ارسال چکیده مقالات: 20 دی 98
ارسال اصل مقالات:  30 بهمن 98
📆 12 شهریور 1398 - ۱۶:۵۹