بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

اولین همایش ملی حکمت اسلامی، فقه، حقوق و علوم سیاسی، آبان ۱۴۰۱

فراخوان مقاله اولین همایش ملی حکمت اسلامی، فقه، حقوق و علوم سیاسی، آبان ۱۴۰۱، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر


تاريخ برگزاری همایش: 17 آبان 1401


ارسال اصل مقالات:  25 مهر 1401
📆 17 شهریور 1401 - ۱۱:۲۴

همایش ملی آسیب های روانی – اجتماعی نوپدید، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله همایش ملی آسیب های روانی – اجتماعی نوپدید، اسفند ۹۴، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر


تاريخ برگزاری همایش:  8 اردیبهشت 1395


ارسال اصل مقالات:  20 فروردین 95
📆 19 دی 1394 - ۲۳:۰۶