بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

پنجمین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی، آذر ۱۴۰۱

فراخوان مقاله پنجمین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی، آذر ۱۴۰۱، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز


تاريخ برگزاری همایش: 30 آذر 1401


ارسال اصل مقالات:  20 آذر 1401
📆 19 مهر 1401 - ۰۸:۳۹

اولین همایش ملی حاشیه نشینی، بافت های فرسوده و بازآفرینی شهری، سیاست ها، چالش ها و راهکارها، اردیبهشت ۱۴۰۲

فراخوان مقاله اولین همایش ملی حاشیه نشینی، بافت های فرسوده و بازآفرینی شهری، سیاست ها، چالش ها و راهکارها، آبان ۱۴۰۱، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز


تاريخ برگزاری همایش:   اردیبهشت 1402


ارسال اصل مقالات:  31 اردیبهشت 1402
📆 31 شهریور 1401 - ۱۱:۳۲

اولین همایش ملی چالش های امنیت و سلامت در محصولات کشاورزی و آبزی پروری، بهمن ۹۴

فراخوان مقاله اولین همایش ملی چالش های امنیت و سلامت در محصولات کشاورزی و آبزی پروری، بهمن ۹۴، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز


تاريخ برگزاری همایش:  5 اسفند 94


ارسال اصل مقالات:  25 بهمن 94
📆 9 دی 1394 - ۱۴:۴۳

اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده، بهمن ۹۴

فراخوان مقاله اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده، بهمن ۹۴، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز


تاريخ برگزاری همایش: 28 بهمن 1394


ارسال چکیده مقالات: 30 دی 94
📆 23 آذر 1394 - ۱۱:۰۳

اولین همایش ملی اطلاعات، ارتباطات، مردم و جامعه، اسفند ۹۴

فراخوان مقاله اولین همایش ملی اطلاعات، ارتباطات، مردم و جامعه، اسفند ۹۴، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز


تاريخ برگزاری همایش: 12 اسفند 1394


ارسال چکیده مقالات: 30 دی 94
ارسال اصل مقالات:  20 بهمن 94
📆 17 آذر 1394 - ۲۲:۰۲