بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی

دومین همایش ملی کاربردهای سیستم های مکاترونیکی و رباتیکی، آبان ۹۷

فراخوان مقاله دومین همایش ملی کاربردهای سیستم های مکاترونیکی و رباتیکی، آبان ۹۷، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی


تاريخ برگزاری همایش: 15 آبان 1397


ارسال اصل مقالات:  5 آبان  97
📆 27 شهریور 1397 - ۱۱:۵۴

اولین همایش ملی سیستم های ترمز، آبان ۹۷

فراخوان مقاله اولین همایش ملی سیستم های ترمز، آبان ۹۷، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی


تاريخ برگزاری همایش: 15 آبان 1397


ارسال اصل مقالات:  5 آبان 97
📆 27 شهریور 1397 - ۱۱:۵۳

اولین همایش ملی پژوهش های نظری و عملی در معماری و شهرسازی، آبان ۹۶

فراخوان مقاله اولین همایش ملی پژوهش های نظری و عملی در معماری و شهرسازی، آبان ۹۶، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی


تاريخ برگزاری همایش: 30 آبان 1396


ارسال اصل مقالات:  10 مهر 96
📆 25 تیر 1396 - ۱۲:۰۵

اولین همایش ملی کاربردهای سیستم های مکاترونیکی و رباتیکی، آذر ۹۵

فراخوان مقاله اولین همایش ملی کاربردهای سیستم های مکاترونیکی و رباتیکی، آذر ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی


تاريخ برگزاری همایش: 15 آذر 1395


ارسال چکیده مقالات: 20 آبان 95
ارسال اصل مقالات: 6 آذر 95
📆 25 خرداد 1395 - ۱۳:۰۷