بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

اولین همایش ملی چالشها و فرصتها در داوری تجاری بین المللی، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله اولین همایش ملی چالشها و فرصتها در داوری تجاری بین المللی، اردیبهشت ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب


تاريخ برگزاری همایش: 15 و 16 اردیبهشت 1395


ارسال چکیده مقالات: 8 اردیبهشت 95
ارسال اصل مقالات:  8 اردیبهشت 95
📆 20 اسفند 1394 - ۱۱:۱۱

اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین و کاربردی در مهندسی مکانیک، بهمن ۹۴

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین و کاربردی در مهندسی مکانیک، بهمن ۹۴، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب ، گروه مهندسی مکانیک

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب ، گروه مهندسی مکانیک


تاريخ برگزاری همایش: 20 و 21 بهمن 1394


ارسال چکیده مقالات: 5 بهمن 94
ارسال اصل مقالات:  5 بهمن 94
📆 16 آبان 1394 - ۱۴:۴۱