بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


تاريخ برگزاری همایش: 22 اردیبهشت 1396


ارسال اصل مقالات:  15 اردیبهشت 96
📆 27 آبان 1395 - ۱۲:۵۳

دومین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر، اسفند ۹۵

فراخوان مقاله دومین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر، اسفند ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


تاريخ برگزاری همایش: 20 اسفند 1395


ارسال اصل مقالات:  13 اسفند 95
📆 25 آبان 1395 - ۱۲:۳۳

اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق وکامپیوتر، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو درمهندسی برق وکامپیوتر، اردیبهشت ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


تاريخ برگزاری همایش:  31 اردیبهشت 1395


ارسال اصل مقالات:  22 اردیبهشت 95
📆 13 بهمن 1394 - ۱۰:۵۳