بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

ششمین همایش ملی مهندسی عمران با محوریت ساختمان هوشمند و پایدار، خرداد ۱۴۰۳

فراخوان مقاله ششمین همایش ملی مهندسی عمران با محوریت ساختمان هوشمند و پایدار، خرداد ۱۴۰۳، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر


تاريخ برگزاری همایش: 2 و 3 خرداد 1403


ارسال اصل مقالات:  15 اردیبهشت 1403
📆 27 دی 1402 - ۱۰:۴۶

اولین همایش بین المللی نانوتکنولوژی در فرآیندهای مهندسی، اسفند ۱۴۰۲

فراخوان مقاله اولین همایش بین المللی نانوتکنولوژی در فرآیندهای مهندسی، اسفند ۱۴۰۲، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر


تاريخ برگزاری همایش: 2 و 3 اسفند 1402


ارسال اصل مقالات:  15 بهمن 1402
📆 5 شهریور 1402 - ۱۷:۳۵

اولین همایش ملی صنعت سنگ: استخراج، فرآوری و بازاریابی، اردیبهشت ۱۴۰۳

فراخوان مقاله اولین همایش ملی صنعت سنگ: استخراج، فرآوری و بازاریابی، اسفند ۱۴۰۲، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر


تاريخ برگزاری همایش:  5 و 6 اردیبهشت 1403


ارسال اصل مقالات:  15 فروردین 1403
📆 18 مرداد 1402 - ۱۴:۲۵

اولین همایش ملی حقوق خصوصی نوین با محوریت تحکیم خانواده، آبان ۱۴۰۲

فراخوان مقاله اولین همایش ملی حقوق خصوصی نوین با محوریت تحکیم خانواده، آبان ۱۴۰۲، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر


تاريخ برگزاری همایش: 3 و 4 آبان 1402


ارسال اصل مقالات:  20 مهر 1402
📆 12 تیر 1402 - ۰۸:۲۵

اولین همایش ملی داده کاوی در علوم مهندسی و زیستی، آبان ۱۴۰۲

فراخوان مقاله اولین همایش ملی داده کاوی در علوم مهندسی و زیستی، آبان ۱۴۰۲، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر


تاريخ برگزاری همایش: 24 و 25 آبان 1402


ارسال اصل مقالات:  10 آبان 1402
📆 24 خرداد 1402 - ۱۸:۴۷

پنجمین همایش ملی مهندسی عمران با محوریت ساختمان هوشمند و پایدار، خرداد ۱۴۰۲

فراخوان مقاله پنجمین همایش ملی مهندسی عمران با محوریت ساختمان هوشمند و پایدار، خرداد ۱۴۰۲، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر


تاريخ برگزاری همایش: 3 و 4 خرداد 1402


ارسال اصل مقالات:  28 اردیبهشت 1402
📆 29 فروردین 1402 - ۰۸:۳۷

اولین همایش ملی زیستن با کیفیت از منظر روانشناسی، مشاوره و مددکاری اجتماعی، اردیبهشت ۱۴۰۲

فراخوان مقاله اولین همایش ملی زیستن با کیفیت از منظر روانشناسی، مشاوره و مددکاری اجتماعی، اردیبهشت ۱۴۰۲، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر


تاريخ برگزاری همایش: 13 و 14 اردیبهشت 1402


ارسال اصل مقالات:  9 اردیبهشت 1402
📆 18 بهمن 1401 - ۱۹:۰۸