بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان

سومین کنگره بین المللی نهج البلاغه “راه نجات”، تیر ۱۴۰۳

فراخوان مقاله سومین کنگره بین المللی نهج البلاغه “راه نجات”، تیر ۱۴۰۳، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)


تاريخ برگزاری همایش: 4 تیر 1403


ارسال اصل مقالات: 14 اردیبهشت 1403
📆 24 اسفند 1402 - ۱۵:۱۸

سومین همایش ملی تربیت، حکمت و حکمرانی، تیر ۱۴۰۳

فراخوان مقاله سومین همایش ملی تربیت، حکمت و حکمرانی، اردیبهشت ۱۴۰۳، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)


تاريخ برگزاری همایش:  3 تیر 1403


ارسال اصل مقالات:  3 خرداد 1403
📆 16 اسفند 1402 - ۲۰:۴۰

چهاردهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش، دی ۱۴۰۲

فراخوان مقاله چهاردهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش، دی ۱۴۰۲، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) ، انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) ، انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران


تاريخ برگزاری همایش: 5 الی 7 دی 1402


ارسال اصل مقالات:  10 آبان 1402
📆 12 مهر 1402 - ۰۹:۵۲

اولین دوره همایش ملی پایداری در محیط های انسان ساخت، آذر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله اولین دوره همایش ملی پایداری در محیط های انسان ساخت، آذر ۱۴۰۲، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

برگزار کننده همایش: دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)


تاريخ برگزاری همایش: 15 و 16 آذر 1402


ارسال اصل مقالات: 7 آذر 1402
📆 22 خرداد 1402 - ۲۰:۰۵

سومین همایش ملی ارتقاء سلامت فرد، خانواده، جامعه، مهر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله سومین همایش ملی ارتقاء سلامت فرد، خانواده، جامعه، خرداد ۱۴۰۲، مرکز تحقیقات سلامت جامعه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

برگزار کننده همایش: مرکز تحقیقات سلامت جامعه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)


تاريخ برگزاری همایش:  19 و 20 مهر 1402


ارسال اصل مقالات:  10 مهر 1402
📆 10 بهمن 1401 - ۲۲:۰۷

همایش مدلسازی، پایش و مدیریت آلودگی آب، خاک و هوا و صوت، تیر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله همایش مدلسازی، پایش و مدیریت آلودگی آب، خاک و هوا و صوت، خرداد ۱۴۰۲، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)


تاريخ برگزاری همایش:  21 تیر 1402


ارسال اصل مقالات:  10 تیر 1402
📆 18 آبان 1401 - ۰۷:۵۴

همایش ملی زاینده‌رود و گاوخونی از بحران تا احیا، تیر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله همایش ملی زاینده‌رود و گاوخونی از بحران تا احیا، اردیبهشت ۱۴۰۲، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)


تاريخ برگزاری همایش:  21 تیر 1402


ارسال اصل مقالات:  20 اردیبهشت 1402
📆 15 آبان 1401 - ۱۲:۱۹

اولین کنفرانس ملی لیزر و فوتونیک در فناوری های زیستی، اردیبهشت ۱۴۰۲

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی لیزر و فوتونیک در فناوری های زیستی، دی ۱۴۰۱، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)


تاريخ برگزاری همایش:  13 و 14 اردیبهشت 1402


ارسال اصل مقالات:  4 اردیبهشت 1402
📆 30 مرداد 1401 - ۱۱:۲۹

هفتمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق، مهر ۱۴۰۱

فراخوان مقاله هفتمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق، مهر ۱۴۰۱، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان


تاريخ برگزاری همایش: 23 و 24 مهر 1401


ارسال اصل مقالات:  10 مهر 1401
📆 16 خرداد 1401 - ۰۹:۱۹

دومین همایش ملی حکمت اسلامی و تعالی علوم رفتاری، دی ۱۴۰۱

فراخوان مقاله دومین همایش ملی حکمت اسلامی و تعالی علوم رفتاری، آبان ۱۴۰۱، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)


تاريخ برگزاری همایش:  15 دی 1401


ارسال اصل مقالات:  10 دی 1401
📆 11 خرداد 1401 - ۱۰:۱۶