بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

اولین همایش ملی ایده های تحول آفرین در تعالی نظام آموزش و پرورش، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله اولین همایش ملی ایده های تحول آفرین در تعالی نظام آموزش و پرورش، بهمن ۱۴۰۲، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول


تاريخ برگزاری همایش: 9 بهمن 1402


ارسال اصل مقالات: 1 دی 1402
📆 6 آذر 1402 - ۱۷:۴۸

اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی، اسفند ۱۴۰۱

فراخوان مقاله اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی، بهمن ۱۴۰۱، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول


تاريخ برگزاری همایش:  3 اسفند 1401


ارسال اصل مقالات:  20 بهمن 1401
📆 1 آذر 1401 - ۱۲:۴۴

سومین همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی، بهمن ۱۴۰۱

فراخوان مقاله سومین همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی، بهمن ۱۴۰۱، گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

برگزار کننده همایش: گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول


تاريخ برگزاری همایش: 4 بهمن 1401


ارسال اصل مقالات: 20 دی 1401
📆 27 مهر 1401 - ۱۵:۴۴

اولین کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین در مهندسی پزشکی، شهریور ۹۹

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین در مهندسی پزشکی، اسفند ۹۸، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول


تاريخ برگزاری همایش:  27 و 28 شهریور 1399


ارسال اصل مقالات:  4 اسفند 98
📆 15 آذر 1398 - ۱۱:۵۵

اولین همایش ملی تحقیقات نوین در مهندسی برق، مرداد ۹۹

فراخوان مقاله اولین همایش ملی تحقیقات نوین در مهندسی برق، آبان ۹۸، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول


تاريخ برگزاری همایش:  20 مرداد 1399


ارسال اصل مقالات:  31 تیر 99
📆 29 تیر 1398 - ۱۳:۱۳

دومین همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی، اسفند ۹۷

فراخوان مقاله دومین همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی، اسفند ۹۷، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول


تاريخ برگزاری همایش: 8 اسفند 1397


ارسال اصل مقالات: 17 بهمن 97
📆 8 دی 1397 - ۱۲:۴۷

همایش ملی مراقبت مبتنی بر نوتوانی و بازتوانی، اسفند ۹۷

فراخوان مقاله همایش ملی مراقبت مبتنی بر نوتوانی و بازتوانی، اسفند ۹۷، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول


تاريخ برگزاری همایش: 15 اسفند 1397


ارسال چکیده مقالات: 15 بهمن 97
📆 8 دی 1397 - ۱۲:۰۱