بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

همایش ملی نقش زنان در هزاره سوم با رهیافت مدیریتی و جامعه شناسی، اسفند ۹۵

فراخوان مقاله همایش ملی نقش زنان در هزاره سوم با رهیافت مدیریتی و جامعه شناسی، اسفند ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان


تاريخ برگزاری همایش: 11 اسفند 1395


ارسال اصل مقالات:  5 اسفند 95
📆 13 آذر 1395 - ۱۳:۲۲

همایش ملی توسعه پایدار شهرهای کوچک راهکارها و چالش ها، اسفند ۹۵

فراخوان مقاله همایش ملی توسعه پایدار شهرهای کوچک راهکارها و چالش ها، اسفند ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان


تاريخ برگزاری همایش: 5 اسفند 1395


ارسال اصل مقالات: 21 بهمن 95
📆 9 آذر 1395 - ۲۳:۵۳

همایش منطقه ای پرستاری در بیماری های مزمن، اسفند ۹۵

فراخوان مقاله همایش منطقه ای پرستاری در بیماری های مزمن، اسفند ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان


تاريخ برگزاری همایش: 4 اسفند 1395


ارسال اصل مقالات:  2 اسفند 95
📆 30 آبان 1395 - ۱۸:۴۲