بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

نخستین همایش ملی انسان، محیط و فناوریهای نوین، آذر ۱۴۰۳

فراخوان مقاله نخستین همایش ملی انسان، محیط و فناوریهای نوین، آذر ۱۴۰۳، گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

برگزار کننده همایش: گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه


تاريخ برگزاری همایش: 22 آذر 1403


ارسال اصل مقالات: 1 آذر 1403
📆 15 فروردین 1403 - ۱۴:۵۷

اولین کنفرانس ملی حکمرانی، امنیت غذایی و تولید محصول سالم، اردیبهشت ۱۴۰۳

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی حکمرانی، امنیت غذایی و تولید محصول سالم، اردیبهشت ۱۴۰۳، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه


تاريخ برگزاری همایش: 27 اردیبهشت 1403


ارسال اصل مقالات:  22 اردیبهشت 1403
📆 18 بهمن 1402 - ۱۷:۳۷

اولین همایش ملی فناوری سبز و پژوهش های کاربردی، مهر ۹۸

فراخوان مقاله اولین همایش ملی فناوری سبز و پژوهش های کاربردی، مهر ۹۸، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه


تاريخ برگزاری همایش: 17 و 18 مهر 1398


ارسال اصل مقالات:  31 شهریور 98
📆 10 تیر 1398 - ۱۴:۰۷

نخستین همایش ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت ، روانشناسی و علوم تربیتی، اسفند ۹۷

فراخوان مقاله نخستین همایش ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت ، روانشناسی و علوم تربیتی، آذر ۹۷، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه


تاريخ برگزاری همایش:  2 اسفند 1397


ارسال اصل مقالات:  2 بهمن 97
📆 21 شهریور 1397 - ۱۲:۱۷

دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق و کامپیوتر، مهر ۹۵

فراخوان مقاله دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق و کامپیوتر، شهریور ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه


تاريخ برگزاری همایش:  8 مهر 1395


ارسال اصل مقالات:  1 شهریور 95
📆 20 خرداد 1395 - ۱۳:۲۷