بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

همایش ملی رویکردهای نوین در فیزیولوژی ورزشی، اسفند ۹۷

فراخوان مقاله همایش ملی رویکردهای نوین در فیزیولوژی ورزشی، اسفند ۹۷، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز


تاريخ برگزاری همایش: 14 اسفند 1397


ارسال چکیده مقالات: 15 دی 97
ارسال اصل مقالات:  4 اسفند 97
📆 30 آبان 1397 - ۱۲:۱۱

همایش ملی داده کاوی و کاربردهای آن، اسفند ۹۷

فراخوان مقاله همایش ملی داده کاوی و کاربردهای آن، اسفند ۹۷، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز


تاريخ برگزاری همایش: 5 اسفند 1397


ارسال اصل مقالات:  25 دی 97
📆 27 آبان 1397 - ۱۹:۳۳