بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان

اولین همایش ملی ادبیات داستانی و ترجمه، اسفند ۹۷

فراخوان مقاله اولین همایش ملی ادبیات داستانی و ترجمه، اسفند ۹۷، دانشگاه آزاد اسلامی سپیدان ، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی سپیدان ، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز


تاريخ برگزاری همایش: 4 و 5 اسفند 1397


ارسال چکیده مقالات: 25 بهمن 97
ارسال اصل مقالات:  27 بهمن 97
📆 21 آذر 1397 - ۱۸:۵۲

دومین کنفرانس ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، تیر ۹۷

فراخوان مقاله دومین کنفرانس ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، تیر ۹۷، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپيدان

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپيدان


تاريخ برگزاری همایش: 21 تیر 1397


ارسال چکیده مقالات: 10 تیر 97
ارسال اصل مقالات:  10 تیر 97
📆 22 اردیبهشت 1397 - ۱۸:۴۸

اولین کنفرانس ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، تیر ۹۶

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، تیر ۹۶، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان


تاريخ برگزاری همایش: 22 تیر 1396


ارسال اصل مقالات: 20 خرداد 96
📆 25 اردیبهشت 1396 - ۱۳:۴۶