بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق مجلسی، شهریور ۱۴۰۱

فراخوان مقاله یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق مجلسی، شهریور ۱۴۰۱، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی


تاريخ برگزاری همایش: 2 و 3 شهریور 1401


ارسال اصل مقالات: 15 مرداد 1401
📆 8 خرداد 1401 - ۱۲:۳۱

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی برق و کامپیوتر، بهمن ۹۹

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی برق و کامپیوتر، بهمن ۹۹، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی


تاريخ برگزاری همایش: 2 بهمن 1399


ارسال اصل مقالات:  16 دی 99
📆 15 آبان 1399 - ۱۰:۴۷

دهمین کنفرانس ملی مهندسی برق مجلسی، شهریور ۱۴۰۰

فراخوان مقاله دهمین کنفرانس ملی مهندسی برق مجلسی، شهریور ۱۴۰۰، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی


تاريخ برگزاری همایش: 3 تا 5 شهریور 1400


ارسال اصل مقالات:  2 مرداد 1400
📆 2 آبان 1399 - ۱۹:۲۵

نهمین کنفرانس ملی مهندسی برق مجلسی، شهریور ۹۹

فراخوان مقاله نهمین کنفرانس ملی مهندسی برق مجلسی، شهریور ۹۹، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی


تاريخ برگزاری همایش: 13 شهریور 1399


ارسال اصل مقالات:  20 تیر 99
📆 19 اسفند 1398 - ۲۲:۰۵

هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق مجلسی، شهریور ۹۸

فراخوان مقاله کنفرانس ملی برق مجلسی، شهریور ۹۸، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی


تاريخ برگزاری همایش: 13 و 14 شهریور 1398


ارسال اصل مقالات:  15 تیر 98
📆 6 فروردین 1398 - ۱۲:۱۴

ششمین همایش ملی مهندسی برق مجلسی و دومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر، داده های حجیم و الگوریتم ها، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله ششمین همایش ملی مهندسی برق مجلسی و دومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر، داده های حجیم و الگوریتم ها، شهریور ۹۶، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی


تاريخ برگزاری همایش: 8 و 9 شهریور 1396


ارسال اصل مقالات:  31 تیر 96
📆 7 خرداد 1396 - ۱۵:۲۲

همایش ملی مهندسی برق مجلسی و همایش ملی کاربردهای صنعتی فناوری اطلاعات، ارتباطات و کامپیوتر، مرداد ۹۵

فراخوان مقاله همایش ملی مهندسی برق مجلسی و همایش ملی کاربردهای صنعتی فناوری اطلاعات، ارتباطات و کامپیوتر، مرداد ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی


تاريخ برگزاری همایش: 31  مرداد الی 2 شهریور 1395


ارسال اصل مقالات:  15 تیر 95
📆 13 خرداد 1395 - ۱۹:۰۳