بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

اولین همایش ملی ادبیات داستانی و ترجمه، اسفند ۹۷

فراخوان مقاله اولین همایش ملی ادبیات داستانی و ترجمه، اسفند ۹۷، دانشگاه آزاد اسلامی سپیدان ، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی سپیدان ، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز


تاريخ برگزاری همایش: 4 و 5 اسفند 1397


ارسال چکیده مقالات: 25 بهمن 97
ارسال اصل مقالات:  27 بهمن 97
📆 21 آذر 1397 - ۱۸:۵۲

اولین همایش ملی مهندسی برق باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله اولین همایش ملی مهندسی برق باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی، شهریور ۹۴، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز و کازرون

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز و کازرون


تاريخ برگزاری همایش:  8 و 9 اردیبهشت 95


ارسال اصل مقالات:  20 فروردین 95
📆 11 خرداد 1394 - ۰۰:۴۲