بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

همایش ملی گردشگری خلاق، فرصتها وچالش ها، خرداد ۱۴۰۲

فراخوان مقاله همایش ملی گردشگری خلاق، فرصتها وچالش ها، اردیبهشت ۱۴۰۲، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول


تاريخ برگزاری همایش:  10 خرداد 1402


ارسال اصل مقالات:  9 خرداد 1402
📆 15 فروردین 1402 - ۱۲:۰۸

ششمین همایش ملی مراقبت و درمان، خرداد ۱۴۰۲

فراخوان مقاله ششمین همایش ملی مراقبت و درمان، خرداد ۱۴۰۲، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول


تاريخ برگزاری همایش: 3 خرداد 1402


ارسال چکیده مقالات: 15 اردیبهشت 1402
ارسال اصل مقالات:  18 اردیبهشت 1402
📆 21 اسفند 1401 - ۱۱:۱۲

همایش ملی مسائل نوین، نوآوری ها و چالش های آموزش زبان انگلیسی، آذر ۱۴۰۱

فراخوان مقاله همایش ملی مسائل نوین، نوآوری ها و چالش های آموزش زبان انگلیسی، آذر ۱۴۰۱، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول


تاريخ برگزاری همایش: 30 آذر 1401


ارسال چکیده مقالات: 7 آذر 1401
📆 20 مهر 1401 - ۱۷:۵۹

دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در حسابداری، حسابرسی و مالی، اسفند ۱۴۰۱

فراخوان مقاله دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در حسابداری، حسابرسی و مالی، بهمن ۱۴۰۱، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول


تاريخ برگزاری همایش:  11 اسفند 1401


ارسال چکیده مقالات: 15 دی 1401
ارسال اصل مقالات:  1 اسفند 1401
📆 31 مرداد 1401 - ۱۳:۳۶

پنجمین همایش ملی مراقبت و درمان، اردیبهشت ۱۴۰۱

فراخوان مقاله پنجمین همایش ملی مراقبت و درمان، اردیبهشت ۱۴۰۱، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول


تاريخ برگزاری همایش: 21 و 22 اردیبهشت 1401


ارسال اصل مقالات: 10 اردیبهشت 1401
📆 29 فروردین 1401 - ۱۶:۰۵

دومین همایش ملی مراقبت و درمان

فراخوان مقاله دومین همایش ملی مراقبت و درمان، اسفند ۹۸، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول


تاريخ برگزاری همایش:   همایش در زمان دیگری که متعاقبا اعلام می گردد برگزار می شود. 


ارسال اصل مقالات:  27 بهمن 98
📆 19 آبان 1398 - ۱۳:۵۹

همایش ملی توسعه فناوری نانو، اسفند ۹۶

فراخوان مقاله همایش ملی توسعه فناوری نانو، اسفند ۹۶، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول


تاريخ برگزاری همایش: 16 اسفند 1396


ارسال اصل مقالات:  3 اسفند 96
📆 13 دی 1396 - ۱۷:۲۲

سومین سمینار پرستاری بهداشت روان و سلامت جامعه، آبان ۹۶

فراخوان مقاله سومین سمینار پرستاری بهداشت روان و سلامت جامعه، آبان ۹۶، دانشگاه آزاد اسلامی علی آبادکتول - دانشکده پرستاری

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی علی آبادکتول - دانشکده پرستاری


تاريخ برگزاری همایش: 26 آبان 1396


ارسال چکیده مقالات: 15 آبان 96
📆 4 مهر 1396 - ۱۷:۳۱

اولین کنفرانس ملی از ایثار تا شهادت، آبان ۹۵

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی از ایثار تا شهادت، آبان ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول


تاريخ برگزاری همایش:  11 آبان 1395


ارسال اصل مقالات:  22 مهر 95
📆 3 شهریور 1395 - ۱۴:۴۰

نهمین کنفرانس ملی مهندسی برق با محوریت انرژیهای نو، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله نهمین کنفرانس ملی مهندسی برق با محوریت انرژیهای نو، مهر ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول


تاريخ برگزاری همایش:  13 بهمن 1395


ارسال اصل مقالات:  5 بهمن 95
📆 3 شهریور 1395 - ۱۴:۲۶