بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول (برگه 2)

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

پنجمین کنفرانس ملی علوم کاربردی در ورزش، آذر ۹۵

فراخوان مقاله پنجمین کنفرانس ملی علوم کاربردی در ورزش، آذر ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول


تاريخ برگزاری همایش: 3 آذر 1395


ارسال اصل مقالات:  20 آبان 95
📆 3 شهریور 1395 - ۱۴:۰۰

کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی، آبان ۹۵

فراخوان مقاله کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی، آبان ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول


تاريخ برگزاری همایش: 20 آبان 1395


ارسال اصل مقالات: 10 آبان 95
📆 30 فروردین 1395 - ۰۰:۰۹

اولین کنفرانس ملی الکترونیک، مکاترونیک و سیستم های هوشمند، بهمن ۹۴

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی الکترونیک، مکاترونیک و سیستم های هوشمند، بهمن ۹۴، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول


تاريخ برگزاری همایش: 28 بهمن 1394


ارسال اصل مقالات:  16 بهمن 94
📆 22 دی 1394 - ۱۳:۱۲

اولین کنفرانس مهندسی پزشکی، مهندسی برق و کامپیوتر با محوریت اندازه گیریهای پزشکی-زیستی، دی ۹۴

فراخوان مقاله اولین کنفرانس مهندسی پزشکی، مهندسی برق و کامپیوتر با محوریت اندازه گیریهای پزشکی-زیستی، دی ۹۴، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول


تاريخ برگزاری همایش: 2 دی 1394


ارسال اصل مقالات:  15 آذر 94
📆 4 آبان 1394 - ۱۲:۴۳

دومین سمینار پرستاری بهداشت روان و سلامت جامعه، آبان ۹۴

فراخوان مقاله دومین سمینار پرستاری بهداشت روان و سلامت جامعه، آبان ۹۴، دانشگاه آزاد اسلامی علی آبادکتول - دانشکده پرستاری

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی علی آبادکتول - دانشکده پرستاری


تاريخ برگزاری همایش: 20 آبان 1394


ارسال چکیده مقالات: 10 مهر 94
📆 28 مرداد 1394 - ۱۴:۱۹

کنفرانس ملی فناوریهای نوین نور، فتونیک و سیستمهای فتوولتائیک، آذر ۹۴

فراخوان مقاله کنفرانس ملی فناوریهای نوین نور،فتونیک و سیستمهای فتوولتائیک، آذر ۹۴، دانشگاه آزاد اسلامی علی آبادکتول

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی علی آبادکتول


تاريخ برگزاری همایش:  2 دی 1394


ارسال اصل مقالات:  20 آبان 94
📆 28 مرداد 1394 - ۱۲:۱۰

اولین کنفرانس ملی کارآفرینی پایدار، مهر ۹۴

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی کارآفرینی پایدار، مهر ۹۴، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول


تاريخ برگزاری همایش: 8 و 9 مهر 1394


ارسال چکیده مقالات: 10 شهریور 94
ارسال اصل مقالات:  25 شهریور 94
📆 27 مرداد 1394 - ۱۳:۲۹

اولین کنفرانس ملی مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی، خرداد ۹۴

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی، خرداد ۹۴، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول


تاريخ برگزاری همایش: 27 خرداد 1394


ارسال اصل مقالات:  17 خرداد 94
📆 3 خرداد 1394 - ۲۲:۴۵

هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق با محوریت انرژی های نو، مرداد ۹۴

فراخوان مقاله هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق با محوریت انرژی های نو، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول


تاريخ برگزاری همایش:  15 مرداد 1394


ارسال اصل مقالات:  30 تیر 94
📆 3 خرداد 1394 - ۱۲:۴۸