بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائنات

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائنات

اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت کسب و کار در دنیای دیجیتال، خرداد ۱۴۰۳

فراخوان مقاله اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت کسب و کار در دنیای دیجیتال، اردیبهشت ۱۴۰۳، دانشگاه آزاد اسلامی قائنات

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی قائنات


تاريخ برگزاری همایش:  10 خرداد 1403


ارسال اصل مقالات:  8 خرداد 1403
📆 9 اسفند 1402 - ۱۰:۱۵

دومین همایش ملی خانواده سالم، جامعه سالم، خرداد ۱۴۰۳

فراخوان مقاله دومین همایش ملی خانواده سالم، جامعه سالم، اردیبهشت ۱۴۰۳، دانشگاه آزاد اسلامی قائنات

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی قائنات


تاريخ برگزاری همایش:  10 خرداد 1403


ارسال اصل مقالات:  8 خرداد 1403
📆 16 بهمن 1402 - ۱۵:۳۵

اولین همایش ملی خانواده سالم، جامعه سالم، اردیبهشت ۱۴۰۲

فراخوان مقاله اولین همایش ملی خانواده سالم، جامعه سالم، اسفند ۱۴۰۱، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائنات

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائنات


تاريخ برگزاری همایش:  28 اردیبهشت 1402


ارسال اصل مقالات:  25 اردیبهشت 1402
📆 17 دی 1401 - ۰۹:۵۹