بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

دومین کنفرانس ملی تحولات نوین در مطالعات مالی، اقتصادی و حسابداری، اسفند ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دومین کنفرانس ملی تحولات نوین در مطالعات مالی، اقتصادی و حسابداری، دی ۱۴۰۲، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه


تاريخ برگزاری همایش:  16 اسفند 1402


ارسال اصل مقالات:  30 بهمن 1402
📆 5 آذر 1402 - ۰۸:۴۰

چهارمین کنفرانس ملی پدافند سایبری، آبان ۱۴۰۲

فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس ملی پدافند سایبری، آبان ۱۴۰۲، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه ، سازمان پدافند غیرعامل کشور ، انجمن علمی پدافند غیرعامل شمالغرب کشور

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه ، سازمان پدافند غیرعامل کشور ، انجمن علمی پدافند غیرعامل شمالغرب کشور


تاريخ برگزاری همایش:  22 آبان 1402


ارسال اصل مقالات:  5 آبان 1402
📆 1 تیر 1402 - ۰۷:۳۵

کنفرانس ملی ارتقای سلامت و چالش های حقوقی و پزشکی فراروی آن، اردیبهشت ۱۴۰۲

فراخوان مقاله کنفرانس ملی ارتقای سلامت و چالش های حقوقی و پزشکی فراروی آن، اردیبهشت ۱۴۰۲، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه - حوزه پژوهش و مرکز تحقیقات حقوق

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه - حوزه پژوهش و مرکز تحقیقات حقوق


تاريخ برگزاری همایش:  31 اردیبهشت 1402


ارسال اصل مقالات:  20 اردیبهشت 1402
📆 25 بهمن 1401 - ۲۲:۴۰

سومین کنفرانس ملی پدافند سایبری، اردیبهشت ۱۴۰۱

فراخوان مقاله سومین کنفرانس ملی پدافند سایبری، اردیبشهت ۱۴۰۱، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه ، انجمن علمی پدافند غیرعامل شمال غرب کشور

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه ، انجمن علمی پدافند غیرعامل شمال غرب کشور


تاريخ برگزاری همایش: 29 اردیبهشت 1401


ارسال اصل مقالات:  10 اردیبهشت 1401
📆 10 بهمن 1400 - ۱۱:۰۶

دومین کنفرانس ملی پدافند سایبری، اردیبهشت ۹۸

فراخوان مقاله دومین کنفرانس ملی پدافند سایبری، آذر ۹۷، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه


تاريخ برگزاری همایش: 5 اردیبهشت 1398


ارسال اصل مقالات:  20 فروردین 98
📆 28 بهمن 1397 - ۱۳:۳۸

کنفرانس ملی پژوهش های نوین معماری و شهرسازی در هزاره سوم، اسفند ۹۷

فراخوان مقاله کنفرانس ملی پژوهش های نوین معماری و شهرسازی در هزاره سوم، اسفند ۹۷، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه


تاريخ برگزاری همایش: 5 اسفند 1397


ارسال اصل مقالات:  22 بهمن 97
📆 11 آبان 1397 - ۰۶:۴۶

همایش ملی نقش مطالعات زبان در توسعه اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران، فروردین ۹۶

فراخوان مقاله همایش ملی نقش مطالعات زبان در توسعه اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران، فروردین ۹۶، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه


تاريخ برگزاری همایش: 24 فروردین 1396


ارسال چکیده مقالات: 23 اسفند 95
ارسال اصل مقالات:  23 اسفند 95
📆 15 اسفند 1395 - ۱۸:۱۸

کنفرانس ملی پدافند غیر عامل در قلمرو فضای سایبر، اسفند ۹۵

فراخوان مقاله کنفرانس ملی پدافند غیر عامل در قلمرو فضای سایبر، آذر ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه


تاريخ برگزاری همایش:  15 اسفند 1395


ارسال اصل مقالات:  15 بهمن 95
📆 1 تیر 1395 - ۱۲:۵۸

همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ در بوته نقد، مهر ۹۴

فراخوان مقاله همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ در بوته نقد، مهر ۹۴، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه


تاريخ برگزاری همایش: 20 مهر 1394


ارسال چکیده مقالات: 25 شهریور 94
ارسال اصل مقالات:  25 شهریور 94
📆 7 مرداد 1394 - ۱۱:۳۴

اولین همایش بین المللی تغذیه دام و طیور، مهر ۹۴

فراخوان مقاله اولین همایش بین المللی تغذیه دام و طیور، مهر ۹۴، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه


تاريخ برگزاری همایش: 29 و 30 مهر 1394


ارسال اصل مقالات: 25 شهریور 94
📆 7 مرداد 1394 - ۱۱:۰۷