بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای، آبان ۹۵

فراخوان مقاله همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای، آبان ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت


تاريخ برگزاری همایش: 5 آبان 1395


ارسال اصل مقالات:  23 مهر 95
📆 31 اردیبهشت 1395 - ۱۲:۳۱

همایش ملی پژوهشهای نوین در علوم ورزشی، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله همایش ملی پژوهشهای نوین در علوم ورزشی، اردیبهشت ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت


تاريخ برگزاری همایش: 29 اردیبهشت 1395


ارسال اصل مقالات:  19 اردیبهشت 95
📆 13 اردیبهشت 1395 - ۱۱:۰۰