بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

ششمین همایش ملی حقوق: چالش‌های مدیریت قضایی و دادرسی در قوه قضائیه، بهمن ۹۹

فراخوان مقاله ششمین همایش ملی حقوق: چالش‌های مدیریت قضایی و دادرسی در قوه قضائیه، آبان ۹۹، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ميبد

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ميبد


تاريخ برگزاری همایش:  30 بهمن 1399


ارسال اصل مقالات:  20 بهمن 99
📆 20 مرداد 1399 - ۱۱:۰۷

پنجمین همایش ملی حقوق تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران، اردیبهشت ۹۸

فراخوان مقاله پنجمین همایش ملی حقوق تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران، بهمن ۹۷، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ميبد

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ميبد


تاريخ برگزاری همایش:  12 اردیبهشت 1398


ارسال اصل مقالات:  2 اردیبهشت 98
📆 16 آذر 1397 - ۱۷:۳۱

اولین همایش ملی ایمنی، بهداشت و محیط زیست، مهر ۹۷

فراخوان مقاله اولین همایش ملی ایمنی، بهداشت و محیط زیست، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ميبد

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ميبد


تاريخ برگزاری همایش:  26 مهر 1397


ارسال اصل مقالات:  20 مهر 97
📆 2 اسفند 1396 - ۱۶:۱۵

پنجمین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در عمران، معماری و شهرسازی، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله پنجمین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در عمران، معماری و شهرسازی، اسفند ۹۶، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ميبد

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ميبد


تاريخ برگزاری همایش:  13 اردیبهشت 1397


ارسال اصل مقالات:  31 فروردین 97
📆 4 دی 1396 - ۱۶:۴۹

چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران، اسفند ۹۶

فراخوان مقاله چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران، بهمن ۹۶، دانشگاه آزاد اسلامی میبد

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی میبد


تاريخ برگزاری همایش:  17 اسفند 1396


ارسال اصل مقالات:  9 اسفند 96
📆 19 آذر 1396 - ۱۲:۵۱

دومین همایش ملی آسیب شناسی تربیت اخلاقی در نظام آموزشی ایران، دی ۹۵

فراخوان مقاله دومین همایش ملی آسیب شناسی تربیت اخلاقی در نظام آموزشی ایران، دی ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی میبد

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی میبد


تاريخ برگزاری همایش: 3 دی 1395


ارسال اصل مقالات:  23 آذر 95
📆 13 آذر 1395 - ۱۴:۳۴

چهارمین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در عمران، معماری و شهرسازی، اسفند ۹۵

فراخوان مقاله چهارمین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در عمران، معماری و شهرسازی، اسفند ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ميبد

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ميبد


تاريخ برگزاری همایش: 11 اسفند 1395


ارسال اصل مقالات:  5 اسفند 95
📆 10 آذر 1395 - ۱۷:۲۱

سومین همایش ملی حقوق : بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران “با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی”، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله سومین همایش ملی حقوق : بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی، بهمن ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ميبد

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ميبد


تاريخ برگزاری همایش: 28 بهمن 1395


ارسال اصل مقالات:  20 بهمن 95
📆 10 آذر 1395 - ۱۳:۳۴

سومین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در صنعت ساختمان، بهمن ۹۴

فراخوان مقاله سومین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در صنعت ساختمان، بهمن ۹۴، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد


تاريخ برگزاری همایش: 28 و 29 بهمن 1394


ارسال اصل مقالات:  23 بهمن 94
📆 20 آبان 1394 - ۱۱:۲۴

اولین همایش ملی تربیت دینی راهی به سوی تعالی، اسفند ۹۴

فراخوان مقاله اولین همایش ملی تربیت دینی راهی به سوی تعالی، اسفند ۹۴، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد


تاريخ برگزاری همایش: 13 اسفند 1394


ارسال اصل مقالات:  5 اسفند 94
📆 18 آبان 1394 - ۱۷:۴۸