بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

دومین همایش ملی بازاندیشی در چشم اندازهای بوم‌های بیابانی، چالش‌ها و فرصت‌های کالبدی، انسانی و اقلیمی، اردیبهشت ۱۴۰۳

فراخوان مقاله دومین همایش ملی بازاندیشی در چشم اندازهای بوم‌های بیابانی، چالش‌ها و فرصت‌های کالبدی، انسانی و اقلیمی، اردیبهشت ۱۴۰۳، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد


تاريخ برگزاری همایش: 26 و 27 اردیبهشت 1403


ارسال اصل مقالات: 5 اردیبهشت 1403
📆 6 فروردین 1403 - ۱۲:۰۵

اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و سیستم‌های هوشمند، اسفند ۱۴۰۲

فراخوان مقاله اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و سیستم‌های هوشمند، اسفند ماه ۱۴۰۲، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد ، مرکز تحقیقات ریزشبکه‌های هوشمند ، مرکز تحقیقاتی پردازش دیجیتال و بینایی ماشین

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد ، مرکز تحقیقات ریزشبکه‌های هوشمند ، مرکز تحقیقاتی پردازش دیجیتال و بینایی ماشین


تاريخ برگزاری همایش: 8 و 9 اسفند 1402


ارسال اصل مقالات:  11 بهمن 1402
📆 11 شهریور 1402 - ۱۸:۲۳

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کامپیوتر، آذر ۱۴۰۱

فراخوان مقاله دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کامپیوتر، مهر ۱۴۰۱، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد


تاريخ برگزاری همایش:  29 آذر الی 1 دی 1401


ارسال اصل مقالات:  10 آذر 1401
📆 6 تیر 1401 - ۱۳:۱۳

اولین همایش ملی از حکمت اسلامی تا حکمرانی حکمی، آبان ۱۴۰۱

فراخوان مقاله اولین همایش ملی از حکمت اسلامی تا حکمرانی حکمی، آبان ۱۴۰۱، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع مستقل نجف آباد

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع مستقل نجف آباد


تاريخ برگزاری همایش: 30 آبان 1401


ارسال چکیده مقالات: 5 شهریور 1401
ارسال اصل مقالات:  20 آبان 1401
📆 29 خرداد 1401 - ۰۹:۵۸

ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق و سیستم‌های هوشمند، خرداد ۱۴۰۱

فراخوان مقاله ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق و سیستم‌های هوشمند، خرداد ۱۴۰۱، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد


تاريخ برگزاری همایش: 10 و 11 خرداد 1401


ارسال اصل مقالات:  22 اردیبهشت 1401
📆 17 فروردین 1401 - ۱۰:۲۳

دومین همایش ملی تولید دانش سلامتی در مواجهه با کرونا و حکمرانی در جهان پسا کرونا، دی ۱۴۰۰

فراخوان مقاله دومین همایش ملی تولید دانش سلامتی در مواجهه با کرونا و حکمرانی در جهان پسا کرونا، دی ۱۴۰۰، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد


تاريخ برگزاری همایش: 28 و 29 دی 1400


ارسال چکیده مقالات: 30 آذر 1400
ارسال اصل مقالات:  10 دی 1400
📆 30 مرداد 1400 - ۱۰:۱۷

پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و سیستم های هوشمند ایران ، اسفند ۹۷

فراخوان مقاله پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران، اسفند ۹۷، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد


تاريخ برگزاری همایش: 8 و 9 اسفند 1397


ارسال اصل مقالات:  20 بهمن 97
📆 1 آذر 1397 - ۱۳:۲۴

دومین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات ۱۳۹۶، آذر ۹۶

فراخوان مقاله دومین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات ۱۳۹۶، آذر ۹۶، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد


تاريخ برگزاری همایش: 7 آذر 1396


ارسال اصل مقالات:  10 آبان  96
📆 2 مرداد 1396 - ۱۵:۲۸

چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران، اسفند ۹۶

فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران، مهر ۹۶، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد


تاريخ برگزاری همایش:  8 و 9 اسفند 1396


ارسال اصل مقالات:  15 بهمن 96
📆 12 تیر 1396 - ۱۴:۰۵

همایش ملی تسامح و مدارا در فرهنگ ایران و اسلام، اسفند ۹۵

فراخوان مقاله همایش ملی تسامح و مدارا در فرهنگ ایران و اسلام، اسفند ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد


تاريخ برگزاری همایش: 11 اسفند 1395


ارسال چکیده مقالات: 30 آذر 95
ارسال اصل مقالات:  30 آذر 95
📆 9 آبان 1395 - ۲۲:۰۱