بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

اولین همایش ملی نقش علوم انسانی در کنترل آسیب های اجتماعی و اقتصادی، اردیبهشت ۱۴۰۲

فراخوان مقاله اولین همایش ملی نقش علوم انسانی در کنترل آسیب های اجتماعی و اقتصادی، اردیبهشت ۱۴۰۲، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون


تاريخ برگزاری همایش: 21 اردیبهشت 1402


ارسال اصل مقالات: 31 فروردین 1402
📆 24 بهمن 1401 - ۱۶:۳۱

اولین کنفرانس ملی دستاوردهای پژوهشی در روانشناسی و علوم تربیتی و علوم انسانی، اسفند ۹۶

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی دستاوردهای پژوهشی در روانشناسی و علوم تربیتی و علوم انسانی، اسفند ۹۶، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون


تاريخ برگزاری همایش: 10 اسفند 1396


ارسال اصل مقالات:  30 بهمن 96
📆 1 دی 1396 - ۱۸:۴۲

کنفرانس ملی پژوهش های نوین در برق، کامپیوتر و مهندسی پزشکی، تیر ۹۶

فراخوان مقاله کنفرانس ملی پژوهش های نوین در برق، کامپیوتر و مهندسی پزشکی، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون


تاريخ برگزاری همایش:  27 تیر 1396


ارسال اصل مقالات:  20 تیر 96
📆 17 بهمن 1395 - ۲۲:۲۵

کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی، تیر ۹۶

فراخوان مقاله کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون


تاريخ برگزاری همایش:  7 و 8 تیر 1396


ارسال اصل مقالات:  28 خرداد 96
📆 17 بهمن 1395 - ۰۰:۲۲

اولین همایش ملی مهندسی برق باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله اولین همایش ملی مهندسی برق باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی، شهریور ۹۴، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز و کازرون

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز و کازرون


تاريخ برگزاری همایش:  8 و 9 اردیبهشت 95


ارسال اصل مقالات:  20 فروردین 95
📆 11 خرداد 1394 - ۰۰:۴۲