بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

اولین همایش ملی تاثیر متقابل حقوق بین الملل و حقوق داخلی در توسعه قوانین، اردیبهشت ۱۴۰۳

فراخوان مقاله اولین همایش ملی تاثیر متقابل حقوق بین الملل و حقوق داخلی در توسعه قوانین، اسفند ۱۴۰۲، دانشگاه آزاد اسلامی گرگان

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی گرگان


تاريخ برگزاری همایش:  19 اردیبهشت 1403


ارسال اصل مقالات:  25 فروردین 1403
📆 29 مهر 1402 - ۲۲:۴۹

اولین همایش ملی چالش های زیست پزشکی با محوریت میکروبیولوژی (با امتیاز بازآموزی)، آبان ۱۴۰۱

فراخوان مقاله اولین همایش ملی چالش های زیست پزشکی با محوریت میکروبیولوژی (با امتیاز بازآموزی)، آبان ۱۴۰۱، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان


تاريخ برگزاری همایش: 25 آبان 1401


ارسال اصل مقالات:  18 آبان 1401
📆 26 تیر 1401 - ۱۱:۵۲

اولین همایش ملی رایانش نرم و هوش محاسباتی، بهمن ۱۴۰۰

فراخوان مقاله اولین همایش ملی رایانش نرم و هوش محاسباتی، دی ۱۴۰۰، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان


تاريخ برگزاری همایش:  18 بهمن 1400


ارسال اصل مقالات:  30 دی 1400
📆 15 آبان 1400 - ۰۹:۵۲

پنجمین همایش ملی فیزیولوژی و بیوشیمی ورزشی، خرداد ۱۴۰۰

فراخوان مقاله پنجمین همایش ملی فیزیولوژی و بیوشیمی ورزشی، خرداد ۱۴۰۰، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان


تاريخ برگزاری همایش: 5 خرداد 1400


ارسال اصل مقالات:  5 خرداد 1400
📆 28 فروردین 1400 - ۱۲:۲۷

پانزدهمین همایش بیوشیمی فیزیک ایران، آبان ۹۷

فراخوان مقاله پانزدهمین همایش بیوشیمی فیزیک ایران، خرداد ۹۴، دانشگاه آزاد اسلامی گرگان ، انجمن بیوشیمی فیزیک ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی گرگان ، انجمن بیوشیمی فیزیک ایران


تاريخ برگزاری همایش: 1 و 2 آبان 1397


ارسال چکیده مقالات: 30 شهریور 97
📆 9 خرداد 1397 - ۱۱:۵۳

چهارمین همایش ملی دستاوردهای جدید در علوم ورزشی، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله چهارمین همایش ملی دستاوردهای جدید در علوم ورزشی، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان


تاريخ برگزاری همایش: 13 اردیبهشت 1396


ارسال اصل مقالات:  30 فروردین 96
📆 28 اسفند 1395 - ۱۴:۴۱

همایش ملّی حکیم اسماعیل جرجانی، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله همایش ملّی حکیم اسماعیل جرجانی، اردیبهشت ۹۵، دانشگاه علوم پزشکی گلستان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی گلستان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان


تاريخ برگزاری همایش:  10 اردیبهشت 1396


ارسال اصل مقالات:  15 فروردین 96
📆 7 اسفند 1394 - ۱۷:۵۸