بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد

نهمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران، شهریور ۹۷

فراخوان مقاله نهمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران، شهریور ۹۷، دانشگاه آزاد اسلامی گناباد

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی گناباد


تاريخ برگزاری همایش:  20 شهریور 97


ارسال اصل مقالات:  25 مرداد 97
📆 19 اردیبهشت 1397 - ۱۰:۴۸

هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران، مرداد ۹۵

فراخوان مقاله هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران، مرداد ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی گناباد

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی گناباد


تاريخ برگزاری همایش: 27 و 28 مرداد 1395


ارسال چکیده مقالات: 25 تیر 95
ارسال اصل مقالات:  25 تیر 95
📆 24 اسفند 1394 - ۱۲:۳۴

هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران، مرداد ۹۴

فراخوان مقاله هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران، مرداد ۹۴

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد


تاريخ برگزاری همایش: 28 و 29 مرداد 1394


ارسال اصل مقالات:  1 تیر 94
📆 10 اسفند 1393 - ۲۲:۲۷