بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه بزرگمهر قاینات

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه بزرگمهر قاینات

دومین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری، تیر ۹۹

فراخوان مقاله دومین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری، اسفند ۹۸، دانشگاه بزرگمهر قائنات

برگزار کننده همایش: دانشگاه بزرگمهر قائنات


تاريخ برگزاری همایش:  19 تیر 1399


ارسال اصل مقالات:  25 اسفند 98
📆 20 مهر 1398 - ۱۸:۱۴

اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری، دی ۹۵

فراخوان مقاله اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری، دی ۹۵، دانشگاه بزرگمهر قائنات

برگزار کننده همایش: دانشگاه بزرگمهر قائنات


تاريخ برگزاری همایش: 29 و 30 دی 1395


ارسال اصل مقالات:  15 دی  95
📆 15 تیر 1395 - ۱۹:۳۶

چهارمین همایش ملی زعفران، آبان ۹۴

فراخوان مقاله چهارمین همایش ملی زعفران، آبان ۹۴، دانشگاه بزرگمهر قاینات

برگزار کننده همایش: دانشگاه بزرگمهر قاینات


تاريخ برگزاری همایش: 13 و 14 آبان 1394


ارسال اصل مقالات:  31 شهریور 94
📆 11 مرداد 1394 - ۱۰:۴۸