بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه بين المللی امام خمينی (ره)

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه بين المللی امام خمينی (ره)

سومین کنفرانس ملی میکرو و نانوفناوری، تیر ۱۴۰۱

فراخوان مقاله سومین کنفرانس ملی میکرو و نانوفناوری، تیر ۱۴۰۱، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

برگزار کننده همایش: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین


تاريخ برگزاری همایش: 29 تیر 1401


ارسال اصل مقالات:  17 تیر 1401
📆 2 خرداد 1401 - ۱۰:۲۰

اولین همایش ملی آینده پژوهی آموزش عالی ایران: چشم اندازهای بین المللی شدن دانشگاهها و چالش های آن، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله اولین همایش ملی آینده پژوهی آموزش عالی ایران: چشم اندازهای بین المللی شدن دانشگاهها و چالش های آن، اردیبهشت ۹۵، دانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره )

برگزار کننده همایش: دانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره )


تاريخ برگزاری همایش: 28 الی 30 اردیبهشت 1395


ارسال چکیده مقالات: 20 بهمن 94
ارسال اصل مقالات: 10 اسفند 94
📆 9 دی 1394 - ۱۵:۰۷

هشتمین کنفرانس ترکیبیات جبری و نظریه گراف، مهر ۹۴

فراخوان مقاله هشتمین کنفرانس ترکیبیات جبری و نظریه گراف، مهر ۹۴، دانشگاه بين المللی امام خمينی (ره)

برگزار کننده همایش: دانشگاه بين المللی امام خمينی (ره)


تاريخ برگزاری همایش: 15 و 16 مهر 1394


ارسال اصل مقالات:  15 مرداد 94
📆 25 خرداد 1394 - ۱۰:۳۵