بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) قزوین

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) قزوین

همایش بین المللی ایران و ایران شناسی در تاریخ و فرهنگ عربی، اردیبهشت ۱۴۰۳

فراخوان مقاله همایش بین المللی ایران و ایران شناسی در تاریخ و فرهنگ عربی، اردیبهشت ۱۴۰۳، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

برگزار کننده همایش: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)


تاريخ برگزاری همایش: 19 و 20 اردیبهشت 1403


ارسال چکیده مقالات: 30 دی 1402
ارسال اصل مقالات:  25 اردیبهشت 1403
📆 1 آذر 1402 - ۱۸:۰۹

چهارمین رویداد بین المللی و اولین همایش ملی مقاومت و جهان آینده، دی ۱۴۰۲

فراخوان مقاله چهارمین رویداد بین المللی و اولین همایش ملی مقاومت و جهان آینده، دی ۱۴۰۲، دانشگاه بین‌المللی امام‌ خمینی (ره) قزوین

برگزار کننده همایش: دانشگاه بین‌المللی امام‌ خمینی (ره) قزوین


تاريخ برگزاری همایش: 6 دی 1402


ارسال چکیده مقالات: 5 آذر 1402
ارسال اصل مقالات: 20 آذر 1402
📆 29 آبان 1402 - ۲۱:۳۹

پنجمین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن، آبان ۱۴۰۲

فراخوان مقاله پنجمین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن، آبان ۱۴۰۲، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ، دانشگاه تربیت مدرس ، انجمن آمار ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ، دانشگاه تربیت مدرس ، انجمن آمار ایران


تاريخ برگزاری همایش: 3 و 4 آبان 1402


ارسال اصل مقالات:  25 شهریور 1402
📆 19 مرداد 1402 - ۱۲:۱۶

ششمین کنگره ملی تاریخ‌دانان ایران (تاریخ صنعت و صنعتگران ایرانی از صنایع دستی دیروز تا کارخانه های امروز)، شهریور ۱۴۰۲

فراخوان مقاله ششمین کنگره ملی تاریخ‌دانان ایران (تاریخ صنعت و صنعتگران ایرانی از صنایع دستی دیروز تا کارخانه های امروز)، شهریور ۱۴۰۲، انجمن ایرانی تاریخ

برگزار کننده همایش: انجمن ایرانی تاریخ


تاريخ برگزاری همایش: 8 و 9 شهریور 1402


ارسال اصل مقالات: 25 مرداد 1402
📆 18 مرداد 1402 - ۲۱:۵۶

نهمین سمینار دو سالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران، مهر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله نهمین سمینار دو سالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران، مهر ۱۴۰۲، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ، انجمن شیمی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ، انجمن شیمی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 26 و 27 مهر 1402


ارسال اصل مقالات:  30 مرداد 1402
📆 14 مرداد 1402 - ۱۲:۲۰

پنجمین همایش ملی آموزش زبان فارسی، اسفند ۱۴۰۱

فراخوان مقاله پنجمین همایش ملی آموزش زبان فارسی، اسفند ۱۴۰۱، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین ، انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی

برگزار کننده همایش: دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین ، انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی


تاريخ برگزاری همایش: 10 اسفند 1401


ارسال اصل مقالات: 20 بهمن 1401
📆 19 آبان 1401 - ۱۷:۴۷

همایش ملی مشارکت مردمی در نظام مالیاتی کشور، بهمن ۱۴۰۱

فراخوان مقاله همایش ملی مشارکت مردمی در نظام مالیاتی کشور، دی ۱۴۰۱، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - دانشکده علوم اجتماعی ، اداره کل امور مالیاتی استان قزوین

برگزار کننده همایش: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - دانشکده علوم اجتماعی ، اداره کل امور مالیاتی استان قزوین


تاريخ برگزاری همایش:  18 بهمن 1401


ارسال چکیده مقالات: 30 دی 1401
ارسال اصل مقالات:  30 دی 1401
📆 18 مهر 1401 - ۲۲:۲۴

اولین همایش آینده‌نگاری برای توسعه نظام سلامت و جایگاه ورزش و فعالیت بدنی، آذر ۱۴۰۱

فراخوان مقاله اولین همایش آینده‌نگاری برای توسعه نظام سلامت و جایگاه ورزش و فعالیت بدنی، آذر ۱۴۰۱، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

برگزار کننده همایش: دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)


تاريخ برگزاری همایش: 30 آذر 1401


ارسال اصل مقالات: 1 آذر 1401
📆 17 شهریور 1401 - ۱۱:۰۵

هفتمین سمینار آنالیز تابعی و کاربردهای آن، اسفند ۱۴۰۱

فراخوان مقاله هفتمین سمینار آنالیز تابعی و کاربردهای آن، اسفند ۱۴۰۱، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

برگزار کننده همایش: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)


تاريخ برگزاری همایش: 10 و 11 اسفند 1401


ارسال اصل مقالات:  7 بهمن 1401
📆 10 خرداد 1401 - ۱۰:۳۳

سومین کنفرانس ملی میکرو و نانوفناوری، تیر ۱۴۰۱

فراخوان مقاله سومین کنفرانس ملی میکرو و نانوفناوری، تیر ۱۴۰۱، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

برگزار کننده همایش: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین


تاريخ برگزاری همایش: 29 تیر 1401


ارسال اصل مقالات:  17 تیر 1401
📆 2 خرداد 1401 - ۱۰:۲۰