بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه بین المللی چابهار

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه بین المللی چابهار

همایش ملی فرصت های کارآفرینی و سرمایه گذاری در سواحل مکران ایران، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله همایش ملی فرصت های کارآفرینی و سرمایه گذاری در سواحل مکران ایران، آذر ۹۵، دانشگاه بین المللی چابهار

برگزار کننده همایش: دانشگاه بین المللی چابهار


تاريخ برگزاری همایش:  27 و 28 بهمن  1395


ارسال چکیده مقالات: 25 آذر 95
ارسال اصل مقالات:  10 بهمن  95
📆 6 تیر 1395 - ۰۰:۱۴

دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش، شهریور ۹۵

فراخوان مقاله دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش، شهریور ۹۵، دانشگاه بین المللی چابهار

برگزار کننده همایش: دانشگاه بین المللی چابهار


تاريخ برگزاری همایش: 24 و 25 شهریور 1395


ارسال چکیده مقالات: 15 مرداد 95
ارسال اصل مقالات: 31 مرداد 95
📆 5 تیر 1395 - ۲۳:۰۸

اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش، شهریور ۹۴

فراخوان مقاله اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش، شهریور ۹۴، دانشگاه بین المللی چابهار

برگزار کننده همایش: دانشگاه بین المللی چابهار


تاريخ برگزاری همایش:  21 و 22 شهریور 1394


ارسال چکیده مقالات: 10 تیر 94
ارسال اصل مقالات:  10 تیر 94
📆 24 اردیبهشت 1394 - ۰۵:۰۹