بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم، اسفند ۹۷

فراخوان مقاله دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم، اسفند ۹۷، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

برگزار کننده همایش: دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل


تاريخ برگزاری همایش: 22 اسفند 1397


ارسال اصل مقالات:  10 اسفند 97
📆 6 آذر 1397 - ۱۴:۴۳

چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، مهر ۹۷

فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، مهر ۹۷، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

برگزار کننده همایش: دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل


تاريخ برگزاری همایش:  12 مهر 1397


ارسال چکیده مقالات: 31 شهریور 97
ارسال اصل مقالات:  31 شهریور 97
📆 22 خرداد 1397 - ۱۱:۱۸

اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم، شهریور ۹۶، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

برگزار کننده همایش: دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل


تاريخ برگزاری همایش: 16 شهریور 1396


ارسال اصل مقالات: 31 مرداد 96
📆 14 مرداد 1396 - ۱۴:۵۶