بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه تربت حیدریه

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه تربت حیدریه

پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و طب سنتی، مهر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و طب سنتی، مهر ۱۴۰۲، دانشگاه تربت حیدریه

برگزار کننده همایش: دانشگاه تربت حیدریه


تاريخ برگزاری همایش: 20 مهر 1402


ارسال اصل مقالات:  10 مهر 1402
📆 1 مرداد 1402 - ۱۹:۲۵

پنجمین کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی، اسفند ۹۹

فراخوان مقاله پنجمین کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی، اسفند ۹۹، دانشگاه تربت حیدریه

برگزار کننده همایش: دانشگاه تربت حیدریه


تاريخ برگزاری همایش: 5 و 6 اسفند 1399


ارسال چکیده مقالات: 19 دی 99
ارسال اصل مقالات:  10 بهمن 99
📆 21 آبان 1399 - ۱۲:۴۸

پنجمین همایش ملی زعفران، آبان ۹۷

فراخوان مقاله پنجمین همایش ملی زعفران، آبان ۹۷، دانشگاه تربت حیدریه

برگزار کننده همایش: دانشگاه تربت حیدریه


تاريخ برگزاری همایش: 23 و 24 آبان 1397


ارسال اصل مقالات:  15 مهر 97
📆 24 تیر 1397 - ۱۴:۲۴

چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات، تیر ۹۶

فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات، خرداد ۹۶، دانشگاه تربت حیدریه

برگزار کننده همایش: دانشگاه تربت حیدریه


تاريخ برگزاری همایش:  22 تیر 1396


ارسال اصل مقالات:  10 تیر 96
📆 26 اسفند 1395 - ۱۱:۵۴

چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی، اسفند ۹۵

فراخوان مقاله چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی، اسفند ۹۵، دانشگاه تربت حیدریه

برگزار کننده همایش: دانشگاه تربت حیدریه


تاريخ برگزاری همایش: 5 اسفند 1395


ارسال اصل مقالات: 5 بهمن 95
📆 28 آذر 1395 - ۲۳:۵۲

سومین همایش ملی چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق ۱۴۰۴، دی ۹۵

فراخوان مقاله سومین همایش ملی چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق ۱۴۰۴، دی ۹۵، دانشگاه تربت حیدریه

برگزار کننده همایش: دانشگاه تربت حیدریه


تاريخ برگزاری همایش: 30 دی 1395


ارسال چکیده مقالات: 20 دی 95
ارسال اصل مقالات:  20 دی  95
📆 28 آذر 1395 - ۱۷:۰۷

کنگره بین المللی زبان و ادبیات، مهر ۹۵

فراخوان مقاله کنگره بین المللی زبان و ادبیات، مهر ۹۵، دانشگاه تربت حیدریه

برگزار کننده همایش: دانشگاه تربت حیدریه


تاريخ برگزاری همایش: 15 مهر 1395


ارسال اصل مقالات: 20 شهریور 95
📆 27 تیر 1395 - ۰۶:۲۹

کنگره بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی، مهر ۹۵

فراخوان مقاله کنگره بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی، مهر ۹۵، دانشگاه تربت حیدریه

برگزار کننده همایش: دانشگاه تربت حیدریه


تاريخ برگزاری همایش: 29 مهر 1395


ارسال اصل مقالات: 10 مهر 95
📆 3 تیر 1395 - ۱۱:۴۷

سومین کنگره بین المللی کامپیوتر ، برق و مخابرات، آبان ۹۵

فراخوان مقاله سومین کنگره بین المللی کامپیوتر ، برق و مخابرات، مهر ۹۵، دانشگاه تربت حیدریه

برگزار کننده همایش: دانشگاه تربت حیدریه


تاريخ برگزاری همایش:  6 آبان 1395


ارسال اصل مقالات:  24 مهر 95
📆 3 تیر 1395 - ۱۱:۳۶

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد، آبان ۹۵

فراخوان مقاله سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد، شهریور ۹۵، دانشگاه تربت حیدریه

برگزار کننده همایش: دانشگاه تربت حیدریه


تاريخ برگزاری همایش:  20 آبان 95


ارسال اصل مقالات:  10 آبان 95
📆 13 خرداد 1395 - ۱۳:۵۶