بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی نظریه گروه‌های ایران، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی نظریه گروه‌های ایران، بهمن ۱۴۰۲، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

برگزار کننده همایش: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی


تاريخ برگزاری همایش: 12 و 13 بهمن 1402


ارسال اصل مقالات:  10 دی 1402
📆 9 مهر 1402 - ۰۹:۰۹

دومین همایش ملی فرهنگ با تاکید بر تربیت، خرداد ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دومین همایش ملی فرهنگ با تاکید بر تربیت، خرداد ۱۴۰۲، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

برگزار کننده همایش: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی


تاريخ برگزاری همایش: 11 خرداد 1402


ارسال اصل مقالات:  10 اردیبهشت 1402
📆 11 بهمن 1401 - ۱۹:۰۷

چهارمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی یافته های نوین در علوم ورزشی – با تاکید بر دوره پسا کرونا، اسفند ۱۴۰۱

فراخوان مقاله چهارمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی یافته های نوین در علوم ورزشی - با تاکید بر دوره پسا کرونا، اسفند ۱۴۰۱، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی - دانشکده علوم ورزشی

برگزار کننده همایش: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی - دانشکده علوم ورزشی


تاريخ برگزاری همایش: 2 و 3 اسفند 1401


ارسال اصل مقالات:  30 دی 1401
📆 9 آبان 1401 - ۱۶:۲۳

دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش ملی معماری و شهر پایدار، اسفند ۱۴۰۱

فراخوان مقاله دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش ملی معماری و شهر پایدار، بهمن ۱۴۰۱، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

برگزار کننده همایش: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی


تاريخ برگزاری همایش:  25 اسفند 1401


ارسال اصل مقالات:  15 بهمن 1401
📆 24 مهر 1401 - ۰۹:۲۸

پنجمین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی، بهمن ۱۴۰۱

فراخوان مقاله پنجمین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی، اسفند ۱۴۰۱، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دانشکده مهندسی مکانیک

برگزار کننده همایش: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دانشکده مهندسی مکانیک


تاريخ برگزاری همایش:  27 بهمن 1401


ارسال اصل مقالات:  15 بهمن 1401
📆 24 مرداد 1401 - ۱۲:۱۴

اولین کنفرانس ملی یادگیری و آموزش زبان پیشرفته با فناوری: دستاوردها و چالش‌ها در بحبوحه همه‌گیری COVID 19، آبان ۱۴۰۱

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی یادگیری و آموزش زبان پیشرفته با فناوری: دستاوردها و چالش‌ها در بحبوحه همه‌گیری COVID 19، آبان ۱۴۰۱، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

برگزار کننده همایش: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی


تاريخ برگزاری همایش: 19 آبان 1401


ارسال اصل مقالات: 15 مهر 1401
📆 1 مرداد 1401 - ۱۰:۱۶

اولین همایش بین المللی و چهاردهمین همایش ملی آموزش، اسفند ۱۴۰۱

فراخوان مقاله اولین همایش بین المللی و چهاردهمین همایش ملی آموزش، اسفند ۱۴۰۱، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

برگزار کننده همایش: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی


تاريخ برگزاری همایش: 4 اسفند 1401


ارسال اصل مقالات:  15 بهمن 1401
📆 28 تیر 1401 - ۱۷:۳۷

اولین همایش ملی آموزش و پرورش و نهضت بیداری اسلامی (با تأکید بر نقش معلمان شهید)، اسفند ۱۴۰۱

فراخوان مقاله اولین همایش ملی آموزش و پرورش و نهضت بیداری اسلامی (با تأکید بر نقش معلمان شهید)،، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

برگزار کننده همایش: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی


تاريخ برگزاری همایش: 22 اسفند 1401


ارسال اصل مقالات:  30 بهمن 1401
📆 10 اردیبهشت 1401 - ۱۰:۱۱

اولین همایش ملی مهندسی مواد و علوم میان رشته ای، آذر ۱۴۰۱

فراخوان مقاله اولین همایش ملی مهندسی مواد و علوم میان رشته ای، آذر ۱۴۰۱، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

برگزار کننده همایش: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی


تاريخ برگزاری همایش: 10 آذر 1401


ارسال اصل مقالات:  10 آبان 1401
📆 21 فروردین 1401 - ۱۱:۰۵

چهارمین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی، اسفند ۱۴۰۰

چهارمین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی، اسفند ۱۴۰۰، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دانشکده مهندسی مکانیک

برگزار کننده همایش: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دانشکده مهندسی مکانیک


تاريخ برگزاری همایش: 19 اسفند 1400


ارسال اصل مقالات:  15 بهمن 1400
📆 25 شهریور 1400 - ۱۱:۴۲