بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه تربیت مدرس

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه تربیت مدرس

دومین همایش ملی پارکهای ملی و مناطق تحت حفاظت، خرداد ۱۴۰۳

فراخوان مقاله دومین همایش ملی پارکهای ملی و مناطق تحت حفاظت، خرداد ۱۴۰۳، اداره کل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری و دانشگاه شهرکرد و با همکاری دانشگاه های حکیم سبزواری، دانشگاه تربیت مدرس، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و سازمان حفاظت محیط زیست

برگزار کننده همایش: اداره کل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری و دانشگاه شهرکرد و با همکاری دانشگاه های حکیم سبزواری، دانشگاه تربیت مدرس، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و سازمان حفاظت محیط زیست


تاريخ برگزاری همایش: 2 الی 4 خرداد 1403


ارسال چکیده مقالات: 10 اردیبهشت 1403
ارسال اصل مقالات:  10 اردیبهشت 1403
📆 28 دی 1402 - ۱۲:۳۶

دومین همایش نماتدشناسی ایران، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دومین همایش نماتدشناسی ایران، بهمن ۱۴۰۲، دانشگاه تربیت مدرس ، انجمن نماتدشناسی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه تربیت مدرس ، انجمن نماتدشناسی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 11 بهمن 1402


ارسال اصل مقالات:  14 دی 1402
📆 15 آبان 1402 - ۲۳:۵۷

پنجمین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن، آبان ۱۴۰۲

فراخوان مقاله پنجمین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن، آبان ۱۴۰۲، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ، دانشگاه تربیت مدرس ، انجمن آمار ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ، دانشگاه تربیت مدرس ، انجمن آمار ایران


تاريخ برگزاری همایش: 3 و 4 آبان 1402


ارسال اصل مقالات:  25 شهریور 1402
📆 19 مرداد 1402 - ۱۲:۱۶

اولین همایش ملی پارک های ملی و مناطق تحت حفاظت، خرداد ۱۴۰۲

فراخوان مقاله اولین همایش ملی پارک های ملی و مناطق تحت حفاظت، خرداد ۱۴۰۲، دانشگاه حکیم سبزواری با همکاری دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و سازمان حفاظت محیط زیست

برگزار کننده همایش: دانشگاه حکیم سبزواری با همکاری دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و سازمان حفاظت محیط زیست


تاريخ برگزاری همایش: 2 الی 4 خرداد 1402


ارسال چکیده مقالات: 20 اردیبهشت 1402
ارسال اصل مقالات:  20 اردیبهشت 1402
📆 15 اسفند 1401 - ۱۳:۰۲

نهمین همایش ملی امنیت غذایی؛ ایده‌ها و پژوهش‌ها در مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزی، اردیبهشت ۱۴۰۲

فراخوان مقاله نهمین همایش ملی امنیت غذایی؛ ایده‌ها و پژوهش‌ها در مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزی، اسفند ۱۴۰۱، دانشگاه تربیت مدرس ، قطب علمی مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزی ، انجمن علمی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه تربیت مدرس ، قطب علمی مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزی ، انجمن علمی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران


تاريخ برگزاری همایش:  20 اردیبهشت 1402


ارسال چکیده مقالات: 29 اسفند 1401
📆 20 آذر 1401 - ۱۴:۰۷

دومین کنفرانس ارزیابی علم: خط‌مشی‌های علم، فناوری و نوآوری اثربخش، اردیبهشت ۱۴۰۲

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ارزیابی علم: خط‌مشی‌های علم، فناوری و نوآوری اثربخش، اردیبهشت ۱۴۰۲، گروه های علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان و تربیت مدرس

برگزار کننده همایش: گروه های علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان و تربیت مدرس


تاريخ برگزاری همایش: 14 اردیبهشت 1402


ارسال چکیده مقالات: 20 دی 1401
ارسال اصل مقالات:  25 فروردین 1402
📆 1 شهریور 1401 - ۱۰:۳۸

یازدهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران و هفتمین کنگره بین المللی معدن و صنایع معدنی، خرداد ۱۴۰۲

فراخوان مقاله یازدهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران و هفتمین کنگره بین المللی معدن و صنایع معدنی، اسفند ۱۴۰۱، انجمن مهندسی معدن ایران ، خانه معدن ایران

برگزار کننده همایش: انجمن مهندسی معدن ایران ، خانه معدن ایران


تاريخ برگزاری همایش:  9 الی 11 خرداد 1402


ارسال اصل مقالات:  25 آذر 1401
📆 10 مرداد 1401 - ۱۱:۵۸

کنفرانس بین‌المللی جبر ناجابجایی و کاربردهای آن، اردیبهشت ۱۴۰۱

فراخوان مقاله کنفرانس بین‌المللی جبر ناجابجایی و کاربردهای آن، اردیبهشت ۱۴۰۱، دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم ریاضی

برگزار کننده همایش: دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم ریاضی


تاريخ برگزاری همایش: 19 لغایت 22 اردیبهشت 1401


ارسال چکیده مقالات: 21 فروردین 1401
📆 15 فروردین 1401 - ۱۳:۲۹

دومین کنفرانس ملی ماشین‌کاری و ماشین‌های ابزار پیشرفته، مهر ۱۴۰۱

فراخوان مقاله دومین کنفرانس ملی ماشین‌کاری و ماشین‌های ابزار پیشرفته، مهر ۱۴۰۱، دانشگاه تربیت مدرس

برگزار کننده همایش: دانشگاه تربیت مدرس


تاريخ برگزاری همایش: 27 مهر 1401


ارسال اصل مقالات:  15 مرداد 1401
📆 14 فروردین 1401 - ۱۲:۵۱

نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز، اردیبهشت ۱۴۰۱

فراخوان مقاله نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز، اردیبهشت ۱۴۰۱، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

برگزار کننده همایش: پژوهشکده محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس


تاريخ برگزاری همایش: 28 و 29 اردیبهشت 1401


ارسال اصل مقالات:  17 اردیبهشت 1401
📆 14 فروردین 1401 - ۱۰:۳۹