بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه جیرفت

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه جیرفت

دومین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دومین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی، بهمن ۱۴۰۲، دانشگاه جیرفت

برگزار کننده همایش: دانشگاه جیرفت


تاريخ برگزاری همایش: 25 و 26 بهمن 1402


ارسال چکیده مقالات: 30 آذر 1402
📆 29 آبان 1402 - ۱۹:۰۹

همایش ملی کشاورزی و سلامت، بهمن ۱۴۰۱

فراخوان مقاله همایش ملی کشاورزی و سلامت، بهمن ۱۴۰۱، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ، دانشگاه جیرفت

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ، دانشگاه جیرفت


تاريخ برگزاری همایش: 12 بهمن 1401


ارسال اصل مقالات:  5 بهمن 1401
📆 20 آذر 1401 - ۲۱:۳۷

هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، اسفند ۱۴۰۱

فراخوان مقاله هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، اسفند ۱۴۰۱، دانشگاه جیرفت

برگزار کننده همایش: دانشگاه جیرفت


تاريخ برگزاری همایش: 9 و 10 اسفند 1401


ارسال اصل مقالات:  30 دی 1401
📆 29 مرداد 1401 - ۱۳:۱۶

نخستین همایش ملی بلاغت، نظریه پردازی و آسیب شناسی، اسفند ۱۴۰۰

فراخوان مقاله نخستین همایش ملی بلاغت، نظریه پردازی و آسیب شناسی، اسفند ۱۴۰۰، دانشگاه جیرفت

برگزار کننده همایش: دانشگاه جیرفت


تاريخ برگزاری همایش: 18 اسفند 1400


ارسال اصل مقالات:  25 بهمن 1400
📆 15 آذر 1400 - ۱۳:۳۸

نخستین همایش بین المللی باستان شناسی و تاریخ حوزۀ فرهنگی هلیل رود، بهمن ۱۴۰۰

فراخوان مقاله نخستین همایش بین المللی باستان شناسی و تاریخ حوزۀ فرهنگی هلیل رود، بهمن ۱۴۰۰، دانشگاه جیرفت

برگزار کننده همایش: دانشگاه جیرفت


تاريخ برگزاری همایش: 23 و 24 بهمن 1400


ارسال چکیده مقالات: 20 دی 1400
ارسال اصل مقالات: 1 دی 1400
📆 28 مهر 1400 - ۱۰:۴۳

اولین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی، آبان ۱۴۰۰

فراخوان مقاله اولین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی، آبان ۱۴۰۰، دانشگاه جیرفت

برگزار کننده همایش: دانشگاه جیرفت


تاريخ برگزاری همایش: 19 و 20 آبان 1400


ارسال اصل مقالات:  1 آبان 1400
📆 3 مهر 1400 - ۱۱:۳۹

اولین همایش ملی کاربرد زیست سامانه ها و بیوانفورماتیک در علوم زیستی، آبان ۱۴۰۰

فراخوان مقاله اولین همایش ملی کاربرد زیست سامانه ها و بیوانفورماتیک در علوم زیستی، شهریور ۱۴۰۰، دانشگاه جیرفت

برگزار کننده همایش: دانشگاه جیرفت


تاريخ برگزاری همایش:  13 آبان 1400


ارسال اصل مقالات:  10 مهر 1400
📆 26 مرداد 1400 - ۱۰:۰۴

دومین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی، آذر ۱۴۰۰

فراخوان مقاله دومین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی، شهریور ۱۴۰۰، دانشگاه جیرفت ، انجمن شیمی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه جیرفت ، انجمن شیمی ایران


تاريخ برگزاری همایش:  4 و 5 آذر 1400


ارسال اصل مقالات:  15 آبان 1400
📆 5 مرداد 1400 - ۱۱:۰۶

دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، اسفند ۹۷

فراخوان مقاله دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، اسفند ۹۷، دانشگاه جیرفت

برگزار کننده همایش: دانشگاه جیرفت


تاريخ برگزاری همایش: 15 اسفند 1397


ارسال اصل مقالات:  19 بهمن 97
📆 10 آذر 1397 - ۱۱:۵۲

دومین همایش بین المللی باستان شناسی جنوب شرق ایران، آذر ۹۶

فراخوان مقاله دومین همایش بین المللی باستان شناسی جنوب شرق ایران، آذر ۹۶، دانشگاه جیرفت

برگزار کننده همایش: دانشگاه جیرفت


تاريخ برگزاری همایش: 20 الی 22 آذر 1396


ارسال اصل مقالات:  20 مهر 96
📆 21 مرداد 1396 - ۱۲:۴۴