بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه حکیم سبزواری

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه حکیم سبزواری

دومین همایش ملی پارکهای ملی و مناطق تحت حفاظت، خرداد ۱۴۰۳

فراخوان مقاله دومین همایش ملی پارکهای ملی و مناطق تحت حفاظت، خرداد ۱۴۰۳، اداره کل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری و دانشگاه شهرکرد و با همکاری دانشگاه های حکیم سبزواری، دانشگاه تربیت مدرس، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و سازمان حفاظت محیط زیست

برگزار کننده همایش: اداره کل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری و دانشگاه شهرکرد و با همکاری دانشگاه های حکیم سبزواری، دانشگاه تربیت مدرس، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و سازمان حفاظت محیط زیست


تاريخ برگزاری همایش: 2 الی 4 خرداد 1403


ارسال چکیده مقالات: 10 اردیبهشت 1403
ارسال اصل مقالات:  10 اردیبهشت 1403
📆 28 دی 1402 - ۱۲:۳۶

دومین همایش ملی سربداران (تشیع در سبزوار تا پایان قرن هشتم هجری)، آبان ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دومین همایش ملی سربداران (تشیع در سبزوار تا پایان قرن هشتم هجری)، آبان ۱۴۰۲، دانشگاه حکیم سبزواری

برگزار کننده همایش: دانشگاه حکیم سبزواری


تاريخ برگزاری همایش: 25 آبان 1402


ارسال چکیده مقالات: 30 مرداد 1402
ارسال اصل مقالات: 30 شهریور 1402
📆 28 اردیبهشت 1402 - ۱۷:۲۸

اولین همایش ملی پارک های ملی و مناطق تحت حفاظت، خرداد ۱۴۰۲

فراخوان مقاله اولین همایش ملی پارک های ملی و مناطق تحت حفاظت، خرداد ۱۴۰۲، دانشگاه حکیم سبزواری با همکاری دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و سازمان حفاظت محیط زیست

برگزار کننده همایش: دانشگاه حکیم سبزواری با همکاری دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و سازمان حفاظت محیط زیست


تاريخ برگزاری همایش: 2 الی 4 خرداد 1402


ارسال چکیده مقالات: 20 اردیبهشت 1402
ارسال اصل مقالات:  20 اردیبهشت 1402
📆 15 اسفند 1401 - ۱۳:۰۲

هشتمین همایش ملی حکیم سبزواری، طراحی و آسیب‌شناسی برنامه درسی و متون آموزشی فلسفه اسلامی، اسفند ۱۴۰۱

فراخوان مقاله هشتمین همایش ملی حکیم سبزواری، طراحی و آسیب‌شناسی برنامه درسی و متون آموزشی فلسفه اسلامی، اسفند ۱۴۰۱، دانشکده الهیات دانشگاه حکیم سبزواری

برگزار کننده همایش: دانشکده الهیات دانشگاه حکیم سبزواری


تاريخ برگزاری همایش: 8 اسفند 1401


ارسال چکیده مقالات: 10 بهمن 1401
ارسال اصل مقالات:  20 بهمن 1401
📆 19 آذر 1401 - ۱۱:۱۷

دومین کنفرانس بین المللی موتورها و ژنراتورهای الکتریکی، اسفند ۱۴۰۱

فراخوان مقاله دومین کنفرانس بین المللی موتورها و ژنراتورهای الکتریکی، اسفند ۱۴۰۱، دانشگاه حکیم سبزواری

برگزار کننده همایش: دانشگاه حکیم سبزواری


تاريخ برگزاری همایش: 10 و 11 اسفند 1401


ارسال چکیده مقالات: 20 مهر 1401
ارسال اصل مقالات:  5 بهمن 1401
📆 8 تیر 1401 - ۱۱:۵۳

یازدهمین سمینار جبر خطی و کاربردهای آن، بهمن ۱۴۰۰

فراخوان مقاله یازدهمین سمینار جبر خطی و کاربردهای آن، بهمن ۱۴۰۰، دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری

برگزار کننده همایش: دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری


تاريخ برگزاری همایش: 14 و 15 بهمن 1400


ارسال اصل مقالات:  5 دی 1400
📆 17 آذر 1400 - ۱۲:۰۴

سومین کنفرانس سیستم های دینامیکی و نظریه های هندسی، بهمن ۱۴۰۰

فراخوان مقاله سومین کنفرانس سیستم های دینامیکی و نظریه های هندسی، بهمن ۱۴۰۰، دانشگاه حکیم سیزواری

برگزار کننده همایش: دانشگاه حکیم سیزواری


تاريخ برگزاری همایش: 7 بهمن 1400


ارسال اصل مقالات:  10 دی 1400
📆 16 آبان 1400 - ۱۱:۳۱

سیزدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی، شهریور ۱۴۰۰

فراخوان مقاله سیزدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی، شهریور ۱۴۰۰، دانشگاه حکیم سبزواری ، انجمن آمار ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه حکیم سبزواری ، انجمن آمار ایران


تاريخ برگزاری همایش: 10 و 11 شهریور 1400


ارسال اصل مقالات:  1 مرداد 1400
📆 2 فروردین 1400 - ۱۶:۵۶

سومین همایش ملی آسیب شناسی آموزش: افق های نوین در آموزش زبان، اردیبهشت ۹۹

فراخوان مقاله سومین همایش ملی آسیب شناسی آموزش: افق های نوین در آموزش زبان، اردیبهشت ۹۹، دانشگاه حکيم سبزواری

برگزار کننده همایش: دانشگاه حکيم سبزواری


تاريخ برگزاری همایش: 4 و 5 اردیبهشت 1399


ارسال چکیده مقالات: 10 اسفند 98
ارسال اصل مقالات: 10 اسفند 98
📆 19 بهمن 1398 - ۱۶:۳۴

پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی صنعت سیمان و افق پیش رو، آبان ۹۸

فراخوان مقاله پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی صنعت سیمان و افق پیش رو، آبان ۹۸، دانشگاه حکیم سبزواری

برگزار کننده همایش: دانشگاه حکیم سبزواری


تاريخ برگزاری همایش: 19 و 20 آبان 1398


ارسال اصل مقالات:  14 آبان 98
📆 12 مهر 1398 - ۱۲:۲۸