بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه خوارزمی

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه خوارزمی

هفدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، تیر ۱۴۰۳

فراخوان مقاله هفدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، تیر ۱۴۰۳، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر دانشگاه خوارزمی ، انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

برگزار کننده همایش: دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر دانشگاه خوارزمی ، انجمن ایرانی تحقیق در عملیات


تاريخ برگزاری همایش: 13 و 14 تیر 1403


ارسال اصل مقالات:  16 خرداد 1403
📆 18 اردیبهشت 1403 - ۱۰:۳۲

ششمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری، تیر ۱۴۰۳

فراخوان مقاله ششمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری، بهمن ۱۴۰۲، دبیرخانه دائمی کنفرانس، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه شهرکرد، دانشگاه هنر اسلامی تبریز و سایر دانشگاه های برجسته

برگزار کننده همایش: دبیرخانه دائمی کنفرانس، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه شهرکرد، دانشگاه هنر اسلامی تبریز و سایر دانشگاه های برجسته


تاريخ برگزاری همایش: 13 الی 14 تیر 1403


ارسال اصل مقالات:  10 خرداد 1403
📆 28 فروردین 1403 - ۰۸:۳۴

سیزدهمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران، اسفند ۱۴۰۲

فراخوان مقاله سیزدهمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران، اسفند ۱۴۰۲، دانشگاه خوارزمی ، سازمان امور مالیاتی کشور

برگزار کننده همایش: دانشگاه خوارزمی ، سازمان امور مالیاتی کشور


تاريخ برگزاری همایش: 12 اسفند 1402


ارسال اصل مقالات:  6 دی 1402
📆 29 آذر 1402 - ۱۳:۱۰

سیزدهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین‌المللی بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران، اسفند ۱۴۰۲

فراخوان مقاله سیزدهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین‌المللی بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران، اسفند ۱۴۰۲، دانشگاه خوارزمی ، انجمن بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه خوارزمی ، انجمن بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران


تاريخ برگزاری همایش: 16 و 17 اسفند 1402


ارسال اصل مقالات:  4 بهمن 1402
📆 2 آبان 1402 - ۱۴:۳۰

هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مالی و بیم سنجی، تیر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مالی و بیم سنجی، تیر ۱۴۰۲، دانشگاه خوارزمی ، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

برگزار کننده همایش: دانشگاه خوارزمی ، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی


تاريخ برگزاری همایش: 27 الی 29 تیر 1402


ارسال چکیده مقالات: 14 تیر 1402
📆 30 اردیبهشت 1402 - ۱۸:۴۷

اولین کنفرانس ملی روز آینده، شهر آینده، اسفند ۱۴۰۱

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی روزآینده، شهرآینده، اسفند ۱۴۰۱، دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی تهران

برگزار کننده همایش: دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی تهران


تاريخ برگزاری همایش: 10 اسفند 1401


ارسال چکیده مقالات: 15 دی 1401
ارسال اصل مقالات:  20 بهمن 1401
📆 23 آذر 1401 - ۰۹:۵۶

هفدهمین گردهمایی بین‌المللی ترویج زبان و ادب فارسی، بهمن ۱۴۰۱

فراخوان مقاله هفدهمین گردهمایی بین‌المللی ترویج زبان و ادب فارسی، بهمن ۱۴۰۱، دانشگاه خوارزمی ، انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی

برگزار کننده همایش: دانشگاه خوارزمی ، انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی


تاريخ برگزاری همایش: 23 الی 29 بهمن 1401


ارسال چکیده مقالات: 15 آبان 1401
ارسال اصل مقالات: 30 آذر 1401
📆 15 شهریور 1401 - ۱۱:۴۸

پنجمین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری، تیر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله پنجمین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری، بهمن ۱۴۰۱، دبیرخانه دائمی کنفرانس، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه شهرکرد، دانشگاه هنر اسلامی تبریز و سایر دانشگاه های برجسته کشور

برگزار کننده همایش: دبیرخانه دائمی کنفرانس، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه شهرکرد، دانشگاه هنر اسلامی تبریز و سایر دانشگاه های برجسته کشور


تاريخ برگزاری همایش: 6 الی 7 تیر 1402


ارسال اصل مقالات:  1 تیر 1402
📆 28 تیر 1401 - ۱۲:۳۱

سیزدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش، آذر ۱۴۰۱

فراخوان مقاله سیزدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش، آذر ۱۴۰۱، انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران ، دانشگاه خوارزمی

برگزار کننده همایش: انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران ، دانشگاه خوارزمی


تاريخ برگزاری همایش: 29 آذر الی 1 دی 1401


ارسال اصل مقالات:  20 آبان 1401
📆 14 تیر 1401 - ۱۳:۳۷

پنجمین همایش جامعه و تعلیم و تربیت (توسعه، جامعه و تعلیم و تربیت)، آبان ۱۴۰۲

فراخوان مقاله پنجمین همایش جامعه و تعلیم و تربیت (توسعه، جامعه و تعلیم و تربیت)، اسفند ۱۴۰۱، دانشگاه خوارزمی - موسسه تحقیقات تربیتی، روانشناختی و اجتماعی

برگزار کننده همایش: دانشگاه خوارزمی - موسسه تحقیقات تربیتی، روانشناختی و اجتماعی


تاريخ برگزاری همایش:  3 آبان 1402


ارسال اصل مقالات:  31 خرداد 1402
📆 26 خرداد 1401 - ۱۲:۵۰