بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه خوارزمی

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه خوارزمی

سیزدهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین‌المللی بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران، اسفند ۱۴۰۲

فراخوان مقاله سیزدهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین‌المللی بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران، اسفند ۱۴۰۲، دانشگاه خوارزمی ، انجمن بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه خوارزمی ، انجمن بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران


تاريخ برگزاری همایش: 16 و 17 اسفند 1402


ارسال اصل مقالات: 15 دی 1402
📆 2 آبان 1402 - ۱۴:۳۰

ششمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله ششمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری، بهمن ۱۴۰۲، دبیرخانه دائمی کنفرانس، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه شهرکرد، دانشگاه هنر اسلامی تبریز و سایر دانشگاه های برجسته

برگزار کننده همایش: دبیرخانه دائمی کنفرانس، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه شهرکرد، دانشگاه هنر اسلامی تبریز و سایر دانشگاه های برجسته


تاريخ برگزاری همایش: 17 و 18 بهمن 1402


ارسال اصل مقالات:  7 دی 1402
📆 24 مرداد 1402 - ۰۸:۳۴

هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مالی و بیم سنجی، تیر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مالی و بیم سنجی، تیر ۱۴۰۲، دانشگاه خوارزمی ، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

برگزار کننده همایش: دانشگاه خوارزمی ، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی


تاريخ برگزاری همایش: 27 الی 29 تیر 1402


ارسال چکیده مقالات: 14 تیر 1402
📆 30 اردیبهشت 1402 - ۱۸:۴۷

اولین کنفرانس ملی روز آینده، شهر آینده، اسفند ۱۴۰۱

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی روزآینده، شهرآینده، اسفند ۱۴۰۱، دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی تهران

برگزار کننده همایش: دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی تهران


تاريخ برگزاری همایش: 10 اسفند 1401


ارسال چکیده مقالات: 15 دی 1401
ارسال اصل مقالات:  20 بهمن 1401
📆 23 آذر 1401 - ۰۹:۵۶

هفدهمین گردهمایی بین‌المللی ترویج زبان و ادب فارسی، بهمن ۱۴۰۱

فراخوان مقاله هفدهمین گردهمایی بین‌المللی ترویج زبان و ادب فارسی، بهمن ۱۴۰۱، دانشگاه خوارزمی ، انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی

برگزار کننده همایش: دانشگاه خوارزمی ، انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی


تاريخ برگزاری همایش: 23 الی 29 بهمن 1401


ارسال چکیده مقالات: 15 آبان 1401
ارسال اصل مقالات: 30 آذر 1401
📆 15 شهریور 1401 - ۱۱:۴۸

پنجمین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری، تیر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله پنجمین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری، بهمن ۱۴۰۱، دبیرخانه دائمی کنفرانس، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه شهرکرد، دانشگاه هنر اسلامی تبریز و سایر دانشگاه های برجسته کشور

برگزار کننده همایش: دبیرخانه دائمی کنفرانس، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه شهرکرد، دانشگاه هنر اسلامی تبریز و سایر دانشگاه های برجسته کشور


تاريخ برگزاری همایش: 6 الی 7 تیر 1402


ارسال اصل مقالات:  1 تیر 1402
📆 28 تیر 1401 - ۱۲:۳۱

سیزدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش، آذر ۱۴۰۱

فراخوان مقاله سیزدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش، آذر ۱۴۰۱، انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران ، دانشگاه خوارزمی

برگزار کننده همایش: انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران ، دانشگاه خوارزمی


تاريخ برگزاری همایش: 29 آذر الی 1 دی 1401


ارسال اصل مقالات:  20 آبان 1401
📆 14 تیر 1401 - ۱۳:۳۷

پنجمین همایش جامعه و تعلیم و تربیت (توسعه، جامعه و تعلیم و تربیت)، آبان ۱۴۰۲

فراخوان مقاله پنجمین همایش جامعه و تعلیم و تربیت (توسعه، جامعه و تعلیم و تربیت)، اسفند ۱۴۰۱، دانشگاه خوارزمی - موسسه تحقیقات تربیتی، روانشناختی و اجتماعی

برگزار کننده همایش: دانشگاه خوارزمی - موسسه تحقیقات تربیتی، روانشناختی و اجتماعی


تاريخ برگزاری همایش:  3 آبان 1402


ارسال اصل مقالات:  31 خرداد 1402
📆 26 خرداد 1401 - ۱۲:۵۰

اولین همایش ملی علوم گوهر سنگ ایران، شهریور ۱۴۰۱

فراخوان مقاله اولین همایش ملی علوم گوهر سنگ ایران، شهریور ۱۴۰۱، دانشگاه خوارزمی

برگزار کننده همایش: دانشگاه خوارزمی


تاريخ برگزاری همایش: 12 و 13 شهریور 1401


ارسال چکیده مقالات: 25 مرداد 1401
📆 25 خرداد 1401 - ۰۹:۴۰

اولین همایش بین المللی حکمرانی و کشورداری در ایران، بهمن ۱۴۰۰

فراخوان مقاله اولین همایش بین المللی حکمرانی و کشورداری در ایران، بهمن ۱۴۰۰، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی ، پژوهشکده مطالعات راهبردی

برگزار کننده همایش: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی ، پژوهشکده مطالعات راهبردی


تاريخ برگزاری همایش: 28 بهمن 1400


ارسال چکیده مقالات: 30 آبان 1400
ارسال اصل مقالات: 20 دی 1400
📆 22 آبان 1400 - ۱۲:۰۶