بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه خوارزمی (برگه 2)

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه خوارزمی

پنجمین همایش جامعه و تعلیم و تربیت (توسعه، جامعه و تعلیم و تربیت)، آبان ۱۴۰۲

فراخوان مقاله پنجمین همایش جامعه و تعلیم و تربیت (توسعه، جامعه و تعلیم و تربیت)، اسفند ۱۴۰۱، دانشگاه خوارزمی - موسسه تحقیقات تربیتی، روانشناختی و اجتماعی

برگزار کننده همایش: دانشگاه خوارزمی - موسسه تحقیقات تربیتی، روانشناختی و اجتماعی


تاريخ برگزاری همایش:  3 آبان 1402


ارسال اصل مقالات:  31 خرداد 1402
📆 26 خرداد 1401 - ۱۲:۵۰

اولین همایش ملی علوم گوهر سنگ ایران، شهریور ۱۴۰۱

فراخوان مقاله اولین همایش ملی علوم گوهر سنگ ایران، شهریور ۱۴۰۱، دانشگاه خوارزمی

برگزار کننده همایش: دانشگاه خوارزمی


تاريخ برگزاری همایش: 12 و 13 شهریور 1401


ارسال چکیده مقالات: 25 مرداد 1401
📆 25 خرداد 1401 - ۰۹:۴۰

اولین همایش بین المللی حکمرانی و کشورداری در ایران، بهمن ۱۴۰۰

فراخوان مقاله اولین همایش بین المللی حکمرانی و کشورداری در ایران، بهمن ۱۴۰۰، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی ، پژوهشکده مطالعات راهبردی

برگزار کننده همایش: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی ، پژوهشکده مطالعات راهبردی


تاريخ برگزاری همایش: 28 بهمن 1400


ارسال چکیده مقالات: 30 آبان 1400
ارسال اصل مقالات: 20 دی 1400
📆 22 آبان 1400 - ۱۲:۰۶

چهاردهمین سمینار دوسالانه الکتروشیمی انجمن شیمی ایران، شهریور ۱۴۰۰

فراخوان مقاله چهاردهمین سمینار دوسالانه الکتروشیمی انجمن شیمی ایران، شهریور ۱۴۰۰، انجمن شیمی ایران ، دانشگاه خوارزمی

برگزار کننده همایش: انجمن شیمی ایران ، دانشگاه خوارزمی


تاريخ برگزاری همایش: 7 و 8 شهریور 1400


ارسال اصل مقالات:  31 تیر 1400
📆 30 خرداد 1400 - ۰۹:۵۸

چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری، اسفند ۱۴۰۰

فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری، شهریور ۱۴۰۰، دبیرخانه دائمی کنفرانس با همکاری دانشگاه خوارزمی، دانشگاه شهرکرد، دانشگاه هنر اسلامی تبریز و سایر دانشگاه های برجسته کشور

برگزار کننده همایش: دبیرخانه دائمی کنفرانس با همکاری دانشگاه خوارزمی، دانشگاه شهرکرد، دانشگاه هنر اسلامی تبریز و سایر دانشگاه های برجسته کشور


تاريخ برگزاری همایش: 25 و 26 اسفند 1400


ارسال اصل مقالات:  15 اسفند 1400
📆 10 خرداد 1400 - ۱۰:۰۲

اولین همایش بین المللی روایت شناسی عربی : افق ها و دیدگاه های انتقادی جدید، بهمن ۹۹

فراخوان مقاله اولین همایش بین المللی روایت شناسی عربی : افق ها و دیدگاه های انتقادی جدید، مهر ۹۹، دانشگاه خوارزمی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برگزار کننده همایش: دانشگاه خوارزمی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی


تاريخ برگزاری همایش:  28 بهمن 1399


ارسال چکیده مقالات: 5 دی 99
ارسال اصل مقالات:  30 دی 99
📆 13 اردیبهشت 1399 - ۱۵:۵۸

دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران، بهمن ۹۸

فراخوان مقاله دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران، بهمن ۹۸، دانشگاه خوارزمی ، انجمن شیمی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه خوارزمی ، انجمن شیمی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 30 بهمن 1398 و 1 اسفند 1398


ارسال اصل مقالات:  22 دی 98
📆 25 آبان 1398 - ۱۱:۲۹

همایش ملی رصدخانه های ایران، آذر ۹۸

فراخوان مقاله همایش ملی رصدخانه های ایران، آذر ۹۸، دانشگاه خوارزمی

برگزار کننده همایش: دانشگاه خوارزمی


تاريخ برگزاری همایش: 27 آذر 1398


ارسال اصل مقالات:  15 آذر 98
📆 15 مهر 1398 - ۱۸:۲۹

بیست و ششمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و دوازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، بهمن ۹۸

ایران، بهمن ۹۸، انجمن اپتیک و فوتونیک ایران ، دانشگاه خوارزمی

برگزار کننده همایش: انجمن اپتیک و فوتونیک ایران ، دانشگاه خوارزمی


تاريخ برگزاری همایش:  15 و 16 بهمن 1398


ارسال اصل مقالات:  6 آذر 98
📆 2 مهر 1398 - ۰۹:۲۸

هفتمین همایش ملی ژئومورفولوژی، نگاهی نو، آبان ۹۹

فراخوان مقاله هفتمین همایش ملی ژئومورفولوژی، نگاهی نو، آبان ۹۸، دانشگاه خوارزمی ، انجمن ایرانی ژئومورفولوژی

برگزار کننده همایش: دانشگاه خوارزمی ، انجمن ایرانی ژئومورفولوژی


تاريخ برگزاری همایش:  29 آبان 1399


ارسال اصل مقالات:   امکان ارسال مقاله کماکان وجود دارد. 
📆 10 فروردین 1398 - ۱۹:۳۷