بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه خوارزمی (برگه 3)

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه خوارزمی

سومین همایش ملی جامعه و تعلیم و تربیت، اردیبهشت ۹۸

فراخوان مقاله سومین همایش ملی جامعه و تعلیم و تربیت، اردیبهشت ۹۸، دانشگاه خوارزمی - موسسه تحقیقات تربیتی، روانشناختی و اجتماعی

برگزار کننده همایش: دانشگاه خوارزمی - موسسه تحقیقات تربیتی، روانشناختی و اجتماعی


تاريخ برگزاری همایش: 10 اردیبهشت 1398


ارسال چکیده مقالات: 15 اسفند 97
ارسال اصل مقالات: 20 فروردین 98
📆 7 فروردین 1398 - ۱۳:۲۸

همایش ملی بررسی حقوقی پیش فروش ساختمان، تیر ۹۸

فراخوان مقاله همایش ملی بررسی حقوقی پیش فروش ساختمان، تیر ۹۸، دانشگاه خوارزمی

برگزار کننده همایش: دانشگاه خوارزمی


تاريخ برگزاری همایش: 13 تیر 1398


ارسال اصل مقالات: 15 خرداد 98
📆 11 اسفند 1397 - ۱۰:۱۳

اولین کنفرانس چالش‌های مهندسی استان البرز، اسفند ۹۷

فراخوان مقاله اولین کنفرانس چالش‌های مهندسی استان البرز، اسفند ۹۷، دانشگاه خوارزمی تهران ، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز

برگزار کننده همایش: دانشگاه خوارزمی تهران ، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز


تاريخ برگزاری همایش: 8 اسفند 1397


ارسال اصل مقالات:  28 بهمن 97
📆 27 آبان 1397 - ۱۹:۵۲

دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران، بهمن ۹۷

فراخوان مقاله دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران، بهمن ۹۷، دانشگاه خوارزمی

برگزار کننده همایش:  انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران با مشارکت دانشگاه خوارزمی


تاريخ برگزاری همایش: 28 بهمن 97


ارسال اصل مقالات:  28 دی 97
📆 29 مهر 1397 - ۱۲:۳۰

چهارمین کنفرانس موضوعات نوین در علوم کامپیوتر و اطلاعات، بهمن ۹۷

فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس موضوعات نوین در علوم کامپیوتر و اطلاعات، بهمن ۹۷، دانشگاه خوارزمی - پردیس کرج

برگزار کننده همایش: دانشگاه خوارزمی - پردیس کرج


تاريخ برگزاری همایش: 3 و 4 بهمن 1397


ارسال اصل مقالات:  23 آذر 97
📆 21 شهریور 1397 - ۱۱:۵۱

همایش بین المللی جنبه های نوین زیست شناسی کاربردی، تیر ۹۷

فراخوان مقاله همایش بین المللی جنبه های نوین زیست شناسی کاربردی، تیر ۹۷، دانشگاه خوارزمی

برگزار کننده همایش: دانشگاه خوارزمی


تاريخ برگزاری همایش: 20 الی 22 تیر 1397


ارسال چکیده مقالات: 31 اردیبهشت 97
📆 10 اردیبهشت 1397 - ۱۲:۱۱

سومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی عمران، معماری و طراحی شهری، دارای مجوز ISC وزارت علوم، شهریور ۹۷

فراخوان مقاله سومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی عمران، معماری و طراحی شهری، دارای مجوز ISC وزارت علوم، شهریور ۹۷، دانشگاه میعاد با همکاری دانشگاه هنر اسلامی تبریز ، دانشگاه خوارزمی ، دانشگاه شهرکرد و دانشگاه آزاد اسلامی

برگزار کننده همایش: دانشگاه میعاد با همکاری دانشگاه هنر اسلامی تبریز ، دانشگاه خوارزمی ، دانشگاه شهرکرد و دانشگاه آزاد اسلامی


تاريخ برگزاری همایش: 14 الی 16 شهریور 1397


ارسال اصل مقالات:  3 شهریور 97
📆 21 اسفند 1396 - ۲۳:۲۴

دهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها، شهریور ۹۷

فراخوان مقاله دهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها، شهریور ۹۷، دانشگاه خوارزمی

برگزار کننده همایش: دانشگاه خوارزمی


تاريخ برگزاری همایش: 14 و 15 شهریور 1397


ارسال اصل مقالات:  31 تیر 97
📆 6 اسفند 1396 - ۱۹:۵۶

چهارمین همایش ملی تربیت معلم، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله چهارمین همایش ملی تربیت معلم، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه فرهنگیان ، دانشگاه خوارزمی

برگزار کننده همایش: دانشگاه فرهنگیان ، دانشگاه خوارزمی


تاريخ برگزاری همایش: 18 و 19 اردیبهشت 1397


ارسال چکیده مقالات: 5 اسفند 96
ارسال اصل مقالات:  22 فروردین 97
📆 25 بهمن 1396 - ۰۹:۰۹

هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران، شهریور ۹۶، دانشگاه خوارزمی ، انجمن شیمی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه خوارزمی ، انجمن شیمی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 15 و 16 شهریور 1396


ارسال اصل مقالات:  25 تیر 96
📆 24 بهمن 1395 - ۰۰:۱۰