بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه خوارزمی (برگه 4)

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه خوارزمی

پنجمین کنفرانس ملی حسابداری مدیریت: با رویکرد حسابداری مدیریت رفتاری، مهر ۹۶

فراخوان مقاله پنجمین کنفرانس ملی حسابداری مدیریت: با رویکرد حسابداری مدیریت رفتاری، مهر ۹۶، انجمن حسابداری مدیریت ایران ، دانشگاه خوارزمی

برگزار کننده همایش: انجمن حسابداری مدیریت ایران ، دانشگاه خوارزمی


تاريخ برگزاری همایش: 27 مهر 1396


📆 4 بهمن 1395 - ۱۲:۳۹

دومین همایش ملی جامعه و تعلیم و تربیت، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله دومین همایش ملی جامعه و تعلیم و تربیت، بهمن ۹۵، دانشگاه خوارزمی

برگزار کننده همایش: دانشگاه خوارزمی


تاريخ برگزاری همایش: 26 بهمن 1395


ارسال چکیده مقالات: 10 بهمن 95
ارسال اصل مقالات: 10 بهمن 95
📆 24 دی 1395 - ۲۳:۳۴

نهمین کنفرانس ملی فرماندهی، کنترل، مخابرات، کامپیوتر و اطلاعات ایران، آذر ۹۵

فراخوان مقاله نهمین کنفرانس ملی فرماندهی، کنترل، مخابرات، کامپیوتر و اطلاعات ایران، آذر ۹۵، دانشگاه خوارزمی ، انجمن فرماندهی و کنترل ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه خوارزمی ، انجمن فرماندهی و کنترل ایران


تاريخ برگزاری همایش: 24 و 25 آذر 1395


ارسال اصل مقالات:  30 مهر 95
📆 12 اردیبهشت 1395 - ۱۲:۰۰

چهل و هفتمین کنفرانس ریاضی ایران، شهریور ۹۵

فراخوان مقاله چهل و هفتمین کنفرانس ریاضی ایران، شهریور ۹۵، دانشگاه خوارزمی ، انجمن ریاضی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه خوارزمی ، انجمن ریاضی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 7 الی 10 شهریور 1395


ارسال اصل مقالات:  10 تیر 95
📆 29 فروردین 1395 - ۰۰:۰۸

همایش فلسفه اسلامی و پرسش های پیش رو، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله همایش فلسفه اسلامی و پرسش های پیش رو، اردیبهشت ۹۵، گروه فلسفه دانشگاه خوارزمی

برگزار کننده همایش: گروه فلسفه دانشگاه خوارزمی


تاريخ برگزاری همایش: 21 و 22 اردیبهشت 1395


ارسال چکیده مقالات: 10 اسفند 94
📆 1 اسفند 1394 - ۱۲:۳۰

چهارمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها، دی ۹۴

فراخوان مقاله چهارمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها، دی ۹۴، دانشگاه خوارزمی

برگزار کننده همایش: دانشگاه خوارزمی


تاريخ برگزاری همایش: 30 دی و 1 بهمن 1394


ارسال اصل مقالات:  25 آبان 94
📆 10 مهر 1394 - ۱۱:۱۱

دومین کنگره سراسری روانشناسی ایران، آبان ۹۵

فراخوان مقاله دومین کنگره سراسری روانشناسی ایران، آبان ۹۵، دانشگاه خوارزمی - دانشکده روانشناسی

برگزار کننده همایش: دانشگاه خوارزمی - دانشکده روانشناسی


تاريخ برگزاری همایش:  آبان 1395


📆 1 شهریور 1394 - ۱۲:۵۵

هفتمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی ایران با عنوان رویکرد نوروپسیکولوژیک به آسیب های روانی و اجتماعی، دی۹۴

فراخوان مقاله هفتمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی ایران با عنوان رویکرد نوروپسیکولوژیک به آسیب های روانی و اجتماعی، آذر ۹۴، دانشگاه خوارزمی ، انجمن روان شناسی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه خوارزمی ، انجمن روان شناسی ایران


تاريخ برگزاری همایش:  5 الی 7 دی 1394


ارسال چکیده مقالات: 20 مهر 94
ارسال اصل مقالات:  15 آبان 94
📆 17 مرداد 1394 - ۱۹:۴۹

دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله، مهر ۹۴

فراخوان مقاله دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله، مهر ۹۴، دانشگاه خوارزمی ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

برگزار کننده همایش: دانشگاه خوارزمی ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز


تاريخ برگزاری همایش: 22 مهر 1394


ارسال اصل مقالات:  20 شهریور 94
📆 11 تیر 1394 - ۱۲:۳۶

دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بهمن ۹۴

فراخوان مقاله دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بهمن ۹۴، دانشگاه خوارزمی ، انجمن مهندسی صنایع ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه خوارزمی ، انجمن مهندسی صنایع ایران


تاريخ برگزاری همایش: 5 الی 6 بهمن 1394


ارسال اصل مقالات:  15 آذر 94
📆 4 خرداد 1394 - ۰۱:۳۴