بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه دامغان

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه دامغان

سومین کنفرانس بین المللی هولوگرافی و کاربردهای آن، مرداد ۱۴۰۳

فراخوان مقاله سومین کنفرانس بین المللی هولوگرافی و کاربردهای آن، مرداد ۱۴۰۳، دانشگاه دامغان

برگزار کننده همایش: دانشگاه دامغان


تاريخ برگزاری همایش: 27 و 28 مرداد 1403


ارسال اصل مقالات: 31 تیر 1403
📆 28 فروردین 1403 - ۰۹:۴۳

همایش گرانش و کیهان شناسی ۱۴۰۲، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله همایش گرانش و کیهان شناسی ۱۴۰۲، بهمن ۱۴۰۲، دانشگاه دامغان

برگزار کننده همایش: دانشگاه دامغان


تاريخ برگزاری همایش: 3 و 4 بهمن 1402


ارسال اصل مقالات:  18 آذر 1402
📆 8 آبان 1402 - ۱۵:۳۴

پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، شهریور ۱۴۰۲

فراخوان مقاله پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، شهریور ۱۴۰، انجمن زمين شناسی اقتصادی ايران ، دانشگاه دامغان

برگزار کننده همایش: انجمن زمين شناسی اقتصادی ايران ، دانشگاه دامغان


تاريخ برگزاری همایش: 21 و 22 شهریور 1402


ارسال اصل مقالات:  25 مرداد 1402
📆 24 تیر 1402 - ۱۱:۱۱

دومین همایش بین المللی بوم شناسی و حفاظت از تنوع زیستی، شهریور ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دومین همایش بین المللی بوم شناسی و حفاظت از تنوع زیستی، شهریور ۱۴۰۲، دانشگاه دامغان

برگزار کننده همایش: دانشگاه دامغان


تاريخ برگزاری همایش: 29 و 30 شهریور 1402


ارسال اصل مقالات:  10 شهریور 1402
📆 20 تیر 1402 - ۱۴:۰۳

چهارمین همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال، خرداد ۱۴۰۲

فراخوان مقاله چهارمین همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال، خرداد ۱۴۰۲، دانشکده هنر دانشگاه دامغان

برگزار کننده همایش: دانشکده هنر دانشگاه دامغان


تاريخ برگزاری همایش:  21 و 22 خرداد 1402


ارسال چکیده مقالات: 12 خرداد 1402
📆 20 فروردین 1402 - ۱۵:۴۲

دومین کنفرانس بین المللی هولوگرافی و کاربردهای آن، بهمن ۱۴۰۱

فراخوان مقاله دومین کنفرانس بین المللی هولوگرافی و کاربردهای آن، بهمن ۱۴۰۱، دانشگاه دامغان - دانشکده فیزیک

برگزار کننده همایش: دانشگاه دامغان - دانشکده فیزیک


تاريخ برگزاری همایش: 5 و 6 بهمن 1401


ارسال اصل مقالات:  11 دی 1401
📆 17 مهر 1401 - ۰۸:۳۶

هجدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران، شهریور ۱۴۰۱

فراخوان مقاله هجدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران، شهریور ۱۴۰۱، دانشگاه دامغان ، انجمن ریاضی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه دامغان ، انجمن ریاضی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 9 الی 11 شهریور 1401


ارسال اصل مقالات:  31 تیر 1401
📆 18 اردیبهشت 1401 - ۰۹:۵۷

کنفرانس بین المللی فیزیک انرژی های بالا، تیر ۱۴۰۱

فراخوان مقاله کنفرانس بین المللی فیزیک انرژی های بالا، تیر ۱۴۰۱، دانشگاه دامغان

برگزار کننده همایش: دانشگاه دامغان


تاريخ برگزاری همایش: 15 و 16 تیر 1401


ارسال اصل مقالات:  8 تیر 1401
📆 30 فروردین 1401 - ۰۹:۲۴

سومین همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال، خرداد ۱۴۰۱

فراخوان مقاله سومین همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال، خرداد ۱۴۰۱، دانشکده هنر دانشگاه دامغان

برگزار کننده همایش: دانشکده هنر دانشگاه دامغان


تاريخ برگزاری همایش: 17 و 18 خرداد 1401


ارسال اصل مقالات:  12 خرداد 1401
📆 18 اسفند 1400 - ۰۹:۵۰

اولین کنفرانس بین المللی هولوگرافی و کاربردهای آن، اسفند ۱۴۰۰

فراخوان مقاله اولین کنفرانس بین المللی هولوگرافی و کاربردهای آن، اسفند ۱۴۰۰، دانشگاه دامغان

برگزار کننده همایش: دانشگاه دامغان


تاريخ برگزاری همایش: 18 و 19 اسفند 1400


ارسال اصل مقالات:  9 اسفند 1400
📆 11 دی 1400 - ۱۰:۲۱