بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه دامغان (برگه 2)

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه دامغان

بیست و نهمین همایش ملی بلورشناسی و کانی شناسی ایران، بهمن ۱۴۰۰

فراخوان مقاله بیست و نهمین همایش ملی بلورشناسی و کانی شناسی ایران، بهمن ۱۴۰۰، دانشگاه دامغان

برگزار کننده همایش: دانشگاه دامغان


تاريخ برگزاری همایش: 20 بهمن 1400


ارسال اصل مقالات:  16 بهمن 1400
📆 4 دی 1400 - ۱۳:۲۷

نخستین همایش بین المللی و سومین همایش ملی ریاضیات زیستی، دی ۱۴۰۰

فراخوان مقاله نخستین همایش بین المللی و سومین همایش ملی ریاضیات زیستی، دی ۱۴۰۰، دانشگاه دامغان

برگزار کننده همایش: دانشگاه دامغان


تاريخ برگزاری همایش: 29 دی تا 1 بهمن 1400


ارسال اصل مقالات:  15 آذر 1400
📆 26 مهر 1400 - ۱۰:۴۱

اولین همایش بین المللی بوم شناسی و حفاظت از تنوع زیستی، دی ۱۴۰۰

فراخوان مقاله اولین همایش بین المللی بوم شناسی و حفاظت از تنوع زیستی، آذر ۱۴۰۰، دانشگاه دامغان

برگزار کننده همایش: دانشگاه دامغان


تاريخ برگزاری همایش:  22 و 23 دی 1400


ارسال اصل مقالات:  30 آذر 1400
📆 13 شهریور 1400 - ۱۰:۰۹

نخستین همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال، آذر ۹۸

فراخوان مقاله نخستین همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال، آذر ۹۸، دانشگاه دامغان

برگزار کننده همایش: دانشگاه دامغان


تاريخ برگزاری همایش: 20 و 21 آذر 1398


ارسال اصل مقالات:  10 آذر 98
📆 20 شهریور 1398 - ۱۳:۰۷

هفتمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان ها، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله هفتمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان ها، بهمن ۹۵، دانشگاه دامغان ، انجمن فیزیک ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه دامغان ، انجمن فیزیک ایران


تاريخ برگزاری همایش: 6 و 7 بهمن 1395


ارسال اصل مقالات:  2 دی 95
📆 22 آبان 1395 - ۲۱:۵۲

دومین همایش ملی علوم محاسباتی، شهریور ۹۵

فراخوان مقاله دومین همایش ملی علوم محاسباتی، شهریور ۹۵، دانشگاه دامغان" alt="همایش (کنفرانس) علوم پایه شهریور 1395 ,همایش (کنفرانس) ملی ایران دامغان

برگزار کننده همایش: دانشگاه دامغان


تاريخ برگزاری همایش: 7 و 8 شهریور 1395


ارسال اصل مقالات:  20 تیر 95
📆 22 فروردین 1395 - ۱۳:۴۵

بیست و سومین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران، بهمن ۹۴

فراخوان مقاله بیست و سومین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران، بهمن ۹۴، دانشگاه دامغان

برگزار کننده همایش: دانشگاه دامغان


تاريخ برگزاری همایش: 7 و 8 بهمن 1394


ارسال اصل مقالات:  15 دی 94
📆 1 شهریور 1394 - ۱۲:۰۶

هفتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، شهریور ۹۴

فراخوان مقاله هفتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، شهریور ۹۴، انجمن زمين شناسی اقتصادی ايران ، دانشگاه دامغان

برگزار کننده همایش: انجمن زمين شناسی اقتصادی ايران ، دانشگاه دامغان


تاريخ برگزاری همایش: 18 و 19 شهریور 1394


ارسال اصل مقالات:  15 تیر 94
📆 9 خرداد 1394 - ۱۱:۱۵