بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه رازی کرمانشاه

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه رازی کرمانشاه

چهارمین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران، شهریور ۱۴۰۲

فراخوان مقاله چهارمین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران، شهریور ۱۴۰۲، دانشگاه رازی کرمانشاه

برگزار کننده همایش: دانشگاه رازی کرمانشاه


تاريخ برگزاری همایش: 27 الی 29 شهریور 1402


ارسال چکیده مقالات: 31 تیر 1402
📆 6 اسفند 1401 - ۰۹:۵۴

اولین همایش ملی نخود، خرداد ۱۴۰۲

فراخوان مقاله اولین همایش ملی نخود، خرداد ۱۴۰۲، معاونت مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور ، دانشگاه رازی کزمانشاه ، شورای ملی نخود ایران

برگزار کننده همایش: معاونت مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور ، دانشگاه رازی کزمانشاه ، شورای ملی نخود ایران


تاريخ برگزاری همایش:  8 خرداد 1402


ارسال اصل مقالات:  10 اردیبهشت 1402
📆 10 بهمن 1401 - ۰۹:۴۱

هفتمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه با رویکرد دانش بنیان، دی ۱۴۰۱

فراخوان مقاله هفتمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه با رویکرد دانش بنیان، آبان ۱۴۰۱، اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه ، دانشگاه رازی کرمانشاه، موسسه آموزشی پژوهشی اتاق ایران

برگزار کننده همایش: اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه ، دانشگاه رازی کرمانشاه، موسسه آموزشی پژوهشی اتاق ایران


تاريخ برگزاری همایش:  2 و 3 دی 1401


ارسال اصل مقالات:  15 آذر 1401
📆 2 شهریور 1401 - ۱۲:۱۸

سومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک، بهمن ۱۴۰۱

فراخوان مقاله سومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک، بهمن ۱۴۰۱، دانشگاه رازی

برگزار کننده همایش: دانشگاه رازی


تاريخ برگزاری همایش: 26 بهمن 1401


ارسال اصل مقالات:  15 بهمن 1401
📆 3 مرداد 1401 - ۱۵:۲۲

همایش بین المللی جهاد تبیین؛ (چیستی، فرصتها، راهبردها و راهکارها)، بهمن ۱۴۰۱

فراخوان مقاله همایش بین المللی جهاد تبیین؛ (چیستی، فرصتها، راهبردها و راهکارها)، دی ۱۴۰۱، دانشگاه رازی کرمانشاه

برگزار کننده همایش: دانشگاه رازی کرمانشاه


تاريخ برگزاری همایش:  26 بهمن 1401


ارسال چکیده مقالات: 20 بهمن 1401
ارسال اصل مقالات:  20 بهمن 1401
📆 15 تیر 1401 - ۱۳:۴۵

چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران، شهریور ۱۴۰۱

فراخوان مقاله چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران، شهریور ۱۴۰۱، دانشگاه رازی کرمانشاه ، انجمن مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه رازی کرمانشاه ، انجمن مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران


تاريخ برگزاری همایش: 15 تا 17 شهریور 1401


ارسال اصل مقالات:  7 مرداد 1401
📆 21 اردیبهشت 1401 - ۱۳:۲۶

سومین همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهی، اردیبهشت ۱۴۰۲

فراخوان مقاله سومین همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهی، مهر ۱۴۰۱، دانشگاه رازی کرمانشاه

برگزار کننده همایش: دانشگاه رازی کرمانشاه


تاريخ برگزاری همایش:  20 و 21 اردیبهشت 1402


ارسال اصل مقالات: 30 بهمن 1401
📆 7 اردیبهشت 1401 - ۱۱:۵۸

همایش بین‌المللی هورامان؛ ثبت جهانی، فرهنگ و توسعه پایدار، تیر ۱۴۰۱

فراخوان مقاله همایش بین‌المللی هورامان؛ ثبت جهانی، فرهنگ و توسعه پایدار، تیر ۱۴۰۱، دانشگاه رازی کرمانشاه

برگزار کننده همایش: دانشگاه رازی کرمانشاه


تاريخ برگزاری همایش: 25 و 26 تیر 1401


ارسال چکیده مقالات: 30 اردیبهشت 1401
ارسال اصل مقالات: 31 خرداد 1401
📆 16 فروردین 1401 - ۱۰:۲۲

دهمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت، دی ۱۴۰۰

فراخوان مقاله دهمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت، دی ۱۴۰۰، دانشگاه رازی ، انجمن مهندسی شیمی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه رازی ، انجمن مهندسی شیمی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 20 دی 1400


ارسال اصل مقالات:  27 آذر 1400
📆 1 آبان 1400 - ۱۰:۲۴

بیستمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران، خرداد ۱۴۰۰

فراخوان مقاله بیستمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران، بهمن ۹۹، دانشگاه رازی کرمانشاه

برگزار کننده همایش: دانشگاه رازی کرمانشاه


تاريخ برگزاری همایش:  19 و 20 خرداد 1400


ارسال اصل مقالات:  15 اردیبهشت 1400
📆 21 دی 1399 - ۱۹:۵۷