بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه رازی کرمانشاه

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه رازی کرمانشاه

دومین همایش بین المللی بذر ۲۰۲۴ (گیاهان دارویی، زراعی، باغی، مرتعی و جنگلی)، تیر ۱۴۰۳

فراخوان مقاله دومین همایش بین المللی بذر ۲۰۲۴ (گیاهان دارویی، زراعی، باغی، مرتعی و جنگلی)، تیر ۱۴۰۳، دانشگاه رازی کرمانشاه

برگزار کننده همایش: دانشگاه رازی کرمانشاه


تاريخ برگزاری همایش: 12 لغایت 14 تیر 1403


ارسال اصل مقالات: 31 اردیبهشت 1403
📆 8 اردیبهشت 1403 - ۱۲:۳۱

بیست و سومین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران، آبان ۱۴۰۳

فراخوان مقاله بیست و سومین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران، آبان ۱۴۰۳، دانشگاه رازی کرمانشاه ، انجمن هیدرولیک ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه رازی کرمانشاه ، انجمن هیدرولیک ایران


تاريخ برگزاری همایش: 9 و 10 آبان 1403


ارسال چکیده مقالات: 1 تیر 1403
ارسال اصل مقالات: 10 شهریور 1403
📆 27 فروردین 1403 - ۱۳:۱۵

دومین همایش ملی جغرافیا و پایداری محیط (منابع و مسائل آب و چشم انداز آن در ایران)، آبان ۱۴۰۳

فراخوان مقاله دومین همایش ملی جغرافیا و پایداری محیط (منابع و مسائل آب و چشم انداز آن در ایران)، اردیبهشت ۱۴۰۳، دانشگاه رازی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه جغرافیا

برگزار کننده همایش: دانشگاه رازی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه جغرافیا


تاريخ برگزاری همایش:  16 آبان 1403


ارسال اصل مقالات:  30 مهر 1403
📆 23 بهمن 1402 - ۰۷:۲۳

چهارمین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران، شهریور ۱۴۰۲

فراخوان مقاله چهارمین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران، شهریور ۱۴۰۲، دانشگاه رازی کرمانشاه

برگزار کننده همایش: دانشگاه رازی کرمانشاه


تاريخ برگزاری همایش: 27 الی 29 شهریور 1402


ارسال چکیده مقالات: 31 تیر 1402
📆 6 اسفند 1401 - ۰۹:۵۴

اولین همایش ملی نخود، خرداد ۱۴۰۲

فراخوان مقاله اولین همایش ملی نخود، خرداد ۱۴۰۲، معاونت مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور ، دانشگاه رازی کزمانشاه ، شورای ملی نخود ایران

برگزار کننده همایش: معاونت مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور ، دانشگاه رازی کزمانشاه ، شورای ملی نخود ایران


تاريخ برگزاری همایش:  8 خرداد 1402


ارسال اصل مقالات:  10 اردیبهشت 1402
📆 10 بهمن 1401 - ۰۹:۴۱

هفتمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه با رویکرد دانش بنیان، دی ۱۴۰۱

فراخوان مقاله هفتمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه با رویکرد دانش بنیان، آبان ۱۴۰۱، اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه ، دانشگاه رازی کرمانشاه، موسسه آموزشی پژوهشی اتاق ایران

برگزار کننده همایش: اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه ، دانشگاه رازی کرمانشاه، موسسه آموزشی پژوهشی اتاق ایران


تاريخ برگزاری همایش:  2 و 3 دی 1401


ارسال اصل مقالات:  15 آذر 1401
📆 2 شهریور 1401 - ۱۲:۱۸

سومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک، بهمن ۱۴۰۱

فراخوان مقاله سومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک، بهمن ۱۴۰۱، دانشگاه رازی

برگزار کننده همایش: دانشگاه رازی


تاريخ برگزاری همایش: 26 بهمن 1401


ارسال اصل مقالات:  15 بهمن 1401
📆 3 مرداد 1401 - ۱۵:۲۲

همایش بین المللی جهاد تبیین؛ (چیستی، فرصتها، راهبردها و راهکارها)، بهمن ۱۴۰۱

فراخوان مقاله همایش بین المللی جهاد تبیین؛ (چیستی، فرصتها، راهبردها و راهکارها)، دی ۱۴۰۱، دانشگاه رازی کرمانشاه

برگزار کننده همایش: دانشگاه رازی کرمانشاه


تاريخ برگزاری همایش:  26 بهمن 1401


ارسال چکیده مقالات: 20 بهمن 1401
ارسال اصل مقالات:  20 بهمن 1401
📆 15 تیر 1401 - ۱۳:۴۵

چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران، شهریور ۱۴۰۱

فراخوان مقاله چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران، شهریور ۱۴۰۱، دانشگاه رازی کرمانشاه ، انجمن مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه رازی کرمانشاه ، انجمن مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران


تاريخ برگزاری همایش: 15 تا 17 شهریور 1401


ارسال اصل مقالات:  7 مرداد 1401
📆 21 اردیبهشت 1401 - ۱۳:۲۶

سومین همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهی، اردیبهشت ۱۴۰۲

فراخوان مقاله سومین همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهی، مهر ۱۴۰۱، دانشگاه رازی کرمانشاه

برگزار کننده همایش: دانشگاه رازی کرمانشاه


تاريخ برگزاری همایش:  20 و 21 اردیبهشت 1402


ارسال اصل مقالات: 30 بهمن 1401
📆 7 اردیبهشت 1401 - ۱۱:۵۸