بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه رازی کرمانشاه (برگه 2)

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه رازی کرمانشاه

همایش بین‌المللی هورامان؛ ثبت جهانی، فرهنگ و توسعه پایدار، تیر ۱۴۰۱

فراخوان مقاله همایش بین‌المللی هورامان؛ ثبت جهانی، فرهنگ و توسعه پایدار، تیر ۱۴۰۱، دانشگاه رازی کرمانشاه

برگزار کننده همایش: دانشگاه رازی کرمانشاه


تاريخ برگزاری همایش: 25 و 26 تیر 1401


ارسال چکیده مقالات: 30 اردیبهشت 1401
ارسال اصل مقالات: 31 خرداد 1401
📆 16 فروردین 1401 - ۱۰:۲۲

دهمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت، دی ۱۴۰۰

فراخوان مقاله دهمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت، دی ۱۴۰۰، دانشگاه رازی ، انجمن مهندسی شیمی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه رازی ، انجمن مهندسی شیمی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 20 دی 1400


ارسال اصل مقالات:  27 آذر 1400
📆 1 آبان 1400 - ۱۰:۲۴

بیستمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران، خرداد ۱۴۰۰

فراخوان مقاله بیستمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران، بهمن ۹۹، دانشگاه رازی کرمانشاه

برگزار کننده همایش: دانشگاه رازی کرمانشاه


تاريخ برگزاری همایش:  19 و 20 خرداد 1400


ارسال اصل مقالات:  15 اردیبهشت 1400
📆 21 دی 1399 - ۱۹:۵۷

کنفرانس فیزیک ایران، شهریور ۹۹

فراخوان مقاله کنفرانس فیزیک ایران، شهریور ۹۹، دانشگاه رازی کرمانشاه ، انجمن فیزیک ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه رازی کرمانشاه ، انجمن فیزیک ایران


تاريخ برگزاری همایش:  1 الی 4 شهریور 1399


ارسال اصل مقالات:  17 خرداد 99
📆 26 بهمن 1398 - ۱۴:۲۳

اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در صنعت آب و برق، دی ۹۹

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در صنعت آب و برق، تیر ۹۹، دانشگاه رازی کرمانشاه

برگزار کننده همایش: دانشگاه رازی کرمانشاه


تاريخ برگزاری همایش:  10 و 11 دی 1399


ارسال اصل مقالات:  28 آذر 99
📆 3 آذر 1398 - ۱۱:۴۴

پنجمین کنگره ملی تاریخدانان ایران ( دانش تاریخ، کارکرد مدنی، اشتغال و کارآفرینی )، فروردین ۹۹

فراخوان مقاله پنجمین کنگره ملی تاریخدانان ایران ( دانش تاریخ، کارکرد مدنی، اشتغال و کارآفرینی )، فروردین ۹۹، انجمن ایرانی تاریخ ، دانشگاه رازی

برگزار کننده همایش: انجمن ایرانی تاریخ ، دانشگاه رازی


تاريخ برگزاری همایش: 27 فروردین 1399


ارسال چکیده مقالات: 30 آبان 98
ارسال اصل مقالات: 15 بهمن 98
📆 24 آبان 1398 - ۱۷:۱۴

نخستین همایش ملی پیشگیری از سومصرف مواد مخدر در بین دانشجویان، اسفند ۹۹

فراخوان مقاله نخستین همایش ملی پیشگیری از سومصرف مواد مخدر در بین دانشجویان، آذر ۹۸، دانشگاه رازی

برگزار کننده همایش: دانشگاه رازی


تاريخ برگزاری همایش:  13 اسفند 1399


ارسال اصل مقالات:  20 اردیبهشت 99
📆 24 مهر 1398 - ۱۱:۳۵

همایش ملی توسعه پایدار استان کرمانشاه: فرصت ها، چالش ها و چشم انداز، آذر ۹۷

فراخوان مقاله همایش ملی توسعه پایدار استان کرمانشاه: فرصت ها، چالش ها و چشم انداز، آذر ۹۷، دانشگاه رازی کرمانشاه

برگزار کننده همایش: دانشگاه رازی کرمانشاه


تاريخ برگزاری همایش: 19 آذر 1397


ارسال اصل مقالات:  30 آبان 97
📆 22 مهر 1397 - ۲۳:۳۷

اولین کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات، دی ۹۷

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات، آبان ۹۷، دانشگاه رازی ، سازمان نظام مهندسی کرمانشاه

برگزار کننده همایش: دانشگاه رازی ، سازمان نظام مهندسی کرمانشاه


تاريخ برگزاری همایش:  6 و 7 دی 1397


ارسال چکیده مقالات: 10 آبان 97
ارسال اصل مقالات:  10 آبان 97
📆 7 شهریور 1397 - ۱۴:۱۱

همایش بین المللی بزرگداشت محمد بن زکریای رازی، آذر ۹۶

فراخوان مقاله همایش بین المللی بزرگداشت محمد بن زکریای رازی، آذر ۹۶، دانشگاه رازی کرمانشاه

برگزار کننده همایش: دانشگاه رازی کرمانشاه


تاريخ برگزاری همایش: 21 و 22 آذر 1396


ارسال چکیده مقالات: 20 مرداد 96
ارسال اصل مقالات: 15 مهر 96
📆 13 خرداد 1396 - ۱۷:۵۴