بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه رازی کرمانشاه (برگه 3)

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه رازی کرمانشاه

دوازدهمین گردهمایی بین ­المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله دوازدهمین گردهمایی بین ­المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران، شهریور ۹۶، انجمن ترويج زبان و ادب فارسی ، دانشگاه رازی کرمانشاه

برگزار کننده همایش: انجمن ترويج زبان و ادب فارسی ، دانشگاه رازی کرمانشاه


تاريخ برگزاری همایش: 15 الی 17 شهریور 1396


ارسال اصل مقالات:  31 اردیبهشت 96
📆 26 بهمن 1395 - ۱۷:۲۲

کنفرانس بین المللی مجازی کارآفرینی با تاکید بر فناوریهای نو و بازیافت، مرداد ۹۴

فراخوان مقاله کنفرانس بین المللی مجازی کارآفرینی با تاکید بر فناوریهای نو و بازیافت، مرداد ۹۴، دانشگاه رازی ، شرکت دانش بنیان ایده های نو

برگزار کننده همایش: دانشگاه رازی ، شرکت دانش بنیان ایده های نو


تاريخ برگزاری همایش: 6 الی 8 مرداد 1394


ارسال چکیده مقالات: 10 تیر 94
ارسال اصل مقالات:  10 تیر 94
📆 7 خرداد 1394 - ۲۳:۵۴

شانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره‌ها، آبان ۹۴

فراخوان مقاله شانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره‌ها، آبان ۹۴، دانشگاه رازی ، انجمن فیزیک ایران و سازمان هواشناسی کشور

برگزار کننده همایش: دانشگاه رازی ، انجمن فیزیک ایران و سازمان هواشناسی کشور


تاريخ برگزاری همایش: 26 الی 28 آبان 1394


ارسال اصل مقالات:  9 مرداد 94
📆 5 فروردین 1394 - ۰۱:۳۰